A fejlődő és fejlett piacok közötti növekedésiráta-különbség szűkül

Forrás: Bloomberg

Forrás: Bloomberg