Privát szektor összhitelállomány és egy főre eső GDP

20140122 GDP credit penetration

forrás: BIS