A magyar bruttó és nettó külső adóssága folyamatosan csökken

20141009 external debt

forrás: OTP research