Az ingatlanpiacot is átformálják a szüleikkel élő 30-asok?

Alaposan átalakulhat az ingatlanépítések tendenciája az USA-ban a kansasi Fed nemrégiben kiadott tanulmánya szerint. A 2008-ban kirobbant válság már egy lépés volt efelé, de a jövőben alapvető demográfiai változások is hajthatják ezt a folyamatot. Hogy milyen irányok bontakoztak ki az ingatlanok iránti keresletben, és mik azok a mögöttes okok, amelyek már hazánkban is felütötték fejüket, kiderül az alábbiakból.

A számok alapján az amerikai lakosság egyre inkább a társasházakat preferálja a korábban nagy népszerűségnek örvendő családi házakkal szemben. Ennek hátterében pedig olyan demográfiai okokat is felfedeztek, amelyek nem csak az Egyesült Államokban, hanem már hazánkban is jól láthatóan megjelentek.

Egyes feltételezések szerint a népesség kormegoszlásának két rétege is erre a lakástípusra pályázik a tengerentúlon. Egyik oldalról a városközpontokat preferáló 20-as, 30-as éveiket taposó fiatalok, másfelől pedig az 50-es, 60-as éveikben járók, akik idősebb korukra a családi házak helyett kisebb lakásokra vágynak. A tanulmány rámutat, hogy a legnagyobb emelkedésért ez utóbbi korosztály tehető felelőssé, hiszen már az ingatlanpiaci válság előtt is ők költöztek a legtöbb társasházi ingatlanba, de várhatóan a fiatalok is hajtani fogják többlakásos ingatlanok építését a következő években.

Különbségek a családi házak és a társasházak trendjei között

A családi házak és a társasházak iránti kereslet megváltozását jól mutatja az alábbi ábra. A válság hatására mindkét ingatlantípus építése közel 75%-kal esett vissza, de jól látható, hogy míg a krízis mélypontját követően a családi házak építése alig tudott növekedni, a társasházaké egyenesen szárnyalni kezdett, és már a visszaesés előtti szinteket is meghaladta.

Ebben a tendenciában persze nagy szerepet játszott, hogy a válság előtt elsősorban a családi házakból alakult ki túlkínálat, de a társasházak fellendüléséért a fiatal felnőttek (29-34 év) és 70 év felettiek is felelnek, akik a 2000-2007 közötti időszakban közel 750 ezer többlakásos ingatlant hagytak el, majd 2007-2013 között ugyanennyibe költöztek be újra.

Egyre többen maradnak a családi fészekben

Ha jobban a trendek mögé szeretnénk nézni, a tanulmány kiemel egy nagyon hangsúlyos tényezőt, ami már nem csak az amerikai, hanem az európai, és így a magyar társadalomnak is sajátja. Ez nem más, mint a szüleikkel élő felnőttek növekvő aránya.

Erre a folyamatra utal, hogy a harmincas éveik elején járó, a szülői házban élő amerikaiak hányada 1,5 százalékponttal nőtt 2000 és 2007 között, majd ennek közel háromszorosával, 4 százalékponttal emelkedett a 2007 és 2013 között. Ha nagyobb időtávot nézünk, akkor kiderül, hogy 1980 és 2013 között több mint kétszeresére nőtt a szüleikkel élő fiatal felnőttek (29-34 évesek) hányada, és ugyanez elmondható a náluk idősebb, 35-49 év közötti korosztályról is.

Miért így történt ez? A Fed tanulmánya kiemeli, hogy míg a válság előtt, a 2000-2007-es időszakban az ingatlanboom és az olcsó hitelek miatt a társasházi ingatlanok iránti kereslet némileg visszaesett (a vásárlók többsége a családi házakat preferálta),  a recesszió, majd a lassú kilábalás sok fiatal felnőttet akadályozott meg abban, hogy elköltözzön a szülői házból, és ugyancsak sok idősebb (35-49 éves) felnőttnek kellett megromlott anyagi helyzete miatt akarata ellenére hazaköltöznie. A válság következtében a keresetek visszaesésével és a munkanélküliség emelkedésével sok családnak csökkentenie kellett a lakhatási költségeit, ráadásul a válság után az amerikai lakosság óvatosabban állt a saját ingatlanok vételéhez is. Ezek a tényezők pedig a társasházak felé terelték a keresletet.

Nem a válság viszont az egyetlen ok, amiért egyre inkább a szüleikkel élnek az amerikaiak. Demográfiai és szociológiai okok is meghúzódnak a háttérben. Ha szemügyre vesszük a házasságkötések számának zuhanását, s ezzel együtt az alábbi ábrán azt, hogy milyen drámaian emelkedik az egyes korcsoportokban azok aránya, akik még sosem voltak házasok, rögtön tisztul a kép. Míg 1980-ban a 25 és 29 év közöttiek mintegy 70%-a házas volt, addig 2013-ban ez az arány már 40% alatt van.

Európában más a helyzet?

Európára a legfrissebb rendelkezésre álló adatok 2011-esek, és ezek alapján éppen hazánk ugrik ki toronymagasan. Az Eurostat akkor vizsgálta a 2007 és 2011 között a szüleiknél élő 18-29 éves fiatalok részarányát, illetve ennek megváltozását. Ebből kiderült, hogy 4 évvel ezelőtt nem elég, hogy hazánkban volt az egyik legmagasabb a még otthon élő fiatal felnőttek aránya (76%), mindezt a 2007-2011 közötti időszak legnagyobb emelkedésével (+36 százalékpont) érhettük el.

Nagy kérdés a jövőre nézve

A Fed tanulmánya a jövő egyik nagy kérdéseként tekint arra, hogy mi lesz, amikor a baby boom generáció belép az idős (70 év fölötti) korosztályba. Erre pedig már nem is kell sokat várni, hiszen ez a folyamat már 2016-tól megkezdődik. Mindez egyben ennek a korosztálynak a két évtizedig tartó gyors növekedését jelenti, ami az általuk elfoglalt társasházi ingatlanok számának gyors növekedéséhez is vezet majd a tanulmány szerint.