Felbomló együttmozgás?

Forrás: Bloomberg, HOLD Alapkezelő