nov.
9
2013

Magyarország rosszabbul teljesít…

…szinte az összes versenytársánál. Sajnos.

Habár a következõ 1-2 évben szerintem mind globálisan, mind idehaza pozitív növekedési meglepetés jöhet, ám a tények azt mutatják, hogy Magyarország nagyon gyengén teljesít. Nézzük mit mutatnak a számok 2009 vége óta.

Kumulált GDP növekedés 2009-2013:

Magyarország: +1,7%

Lengyelország: +12% (!); Szlovákia: +10,5%; Románia: +4%; Bulgária: +3,5%; Csehország: +2,3%; EU-átlag: +2,4%

Na persze, gondolhatnánk, biztos azért vagyunk tök utolsók, mert nálunk sajnos a súlyos elõzmények (elmútnyócév, szocik pazarlása, stb.) miatt nagyon meg kellett szorítani a költségvetést, és ez hátráltatta a növekedést. Pedig pont ellenkezõ a helyzet. Nézzük mekkora elsõdleges költségvetési egyenlegjavulást értünk el 2009 óta.

Magyarország: +1,2%. Ennyivel javult a költségvetés egyenlege, ez nyilván minél nagyobb szám, annál nagyobb volt a nadrágszíjmeghúzás, annál negatívabban hatott a növekedésre. Nézzük a fenti országokban mennyivel javult az elsõdleges egyenleg:

Lengyelország: +2,6% ; Szlovákia: +5,5%; Románia: +6,8%(!); Bulgária: +2,4%; Csehország: +3,2%; EU-átlag: +3,4%

Tehát – bár Magyarországon jóval kisebb volt a költségvetési megszorítás mint a többi országban – mégis nálunk volt a legkisebb a növekedés. Ez bizony nem túl jó jel, komoly strukturális problémákra utal…

Egyetlen olyan indikátort találunk, ami valamiképpen magyarázza ezt a gyászos teljesítményt, ez pedig a hírhedett "deleveraging", a hitelundor, a hitelállomány csökkenése, visszafizetése. Miközben más országokban nem nagyon csökkent, sõt több helyen erõsen nõtt is a bankszektor mérlegfõösszege, a folyósított hitelek állománya, itthon brutális zsugorodás történt, ami nyilván nálunk negatívan, máshol pozitívan hatott a növekedésre. Nézzük mennyivel változott a bankok mérlegfõösszege GDP-arányosan 2009 óta:

Magyarország: -22%pont

Lengyelország: +17%(!)p ; Szlovákia: -3%p; Románia: +0%p; Bulgária: +20%p; Csehország: +16%p; EU-átlag: -3%p

Mit mondhatunk el a fentiek alapján?

Egyrészt kétségtelen tény, hogy Magyarország rosszabbul teljesít, mint a környezõ országok nagy része, másrészt ennek nagy része valószínûleg strukturális okokra vezethetõ vissza. Magyarország a regionális versenyben rosszul áll. Egy kiváló elemzõ barátom ezzel a mondattal világította meg tegnap a helyzetet:"Viktor, itt nem csak az a baj, hogy a külföldiek a folyamatos ****ás miatt nem nagyon hoznak be tõkét, és nem teremtenek munkahelyet, hanem leginkább az, hogy a magyarok is viszik ki az országból amilyük van, tõkemenekítés zajlik, mert attól félnek, hogy valami okos kormányzati húzással egy pillanat alatt elveszik a bizniszüket. Ez a baj".

(zárójel 1: egyébként a cseheknél és a bulgároknál is láthatóan komoly problémák vannak a fenti számok alapján, de ettõl önmagában még nekünk nem lesz jobb)

(zárójel 2: az adatok az EU 2013 õszi jelentésének statisztikai mellékletébõl, és az ECB statisztikai aloldaláról vannak)

http://www.zsiday.hu/blog/magyarorsz%C3%A1g-rosszabbul-teljes%C3%ADt