márc.
24
2013

Paradigmaváltás

Az elmúlt bõ 10 évben – nagyon leegyszerûsítve – úgy mûködött a hazai kamatpolitika, hogy a hosszabb, nyugodt idõszakokban szép lassan csökkent a kamatszint, majd a hirtelen sokkok hatására, a meggyengülõ forintárfolyamra válaszolva, annak védelmében, és a forint visszaerõsítésének szándékával a jegybank hirtelen nagyot emelt a kamatszinten. Ez megtette a hatását, a forint árfolyama stabilizálódott, vagy elkezdett erõsödni, és ismét megindulhatott a kamatcsökkentési ciklus.

A jegybanki kamatpolitika tehát alapjában véve egyszerû volt: ha begyengült a forint akkor megemelték a kamatot, amire azután visszaerõsödött a forint. Ennek a korszaknak azonban véleményem szerint vége van.

Az új jegybanki vezetés valószínûleg elõbb vágja le a saját kezét, mintsem, hogy kamatot emeljen. Habár az unortodoxiától való félelem, és az egyre csökkenõ kamatkülönbözet (carry) miatt láthatóan már most is csökken a külföldiek állampapírállománya és gyengül a forint, azonban nem hiszem, hogy erre kamatemeléssel fognak válaszolni. Még akkor sem, ha tovább gyengülne a forint. A jelenlegi jegybanki vezetés úgy gondolja, hogy a gazdaság fellendítésének alapfeltétele az alacsony kamatszint Magyarországon, az olcsó hitellel való bõséges ellátottság. Ráadásul, miután hónapokon át "ekézték" a korábbi vezetést, hogy miért emel kamatot/miért nem csökkent/miért nem csökkent gyorsabban, így egy kamatemelés, vagy akár már a kamatcsökkentés leállta is óriási arcvesztés lenne, ami valószínûleg nem megengedhetõ. Ennek köszönhetõen a kamatdöntési opció a korábbi háromról kettõre zsugorodott: csökkentés vagy tartás. Valószínûleg ha a forint beerõsödne, akkor tovább vágnának, ha gyengül, akkor viszont a tartás marad csak. Így viszont elõbb-utóbb belekormányozzák magukat egy olyan helyzetbe, ahol a forint gyengülése már zavaró méreteket ölt, és ekkor el kell dönteniük, hogy mit tegyenek – mivel a kamatemeléssel történõ visszaerõsítés nem valószínû.

Valószínûleg a nyílt devizapiaci intervencióval való fenyegetõzés, majd ha ez nem használ, akkor a valós intervenció következik ebben az esetben. Mivel jelentõsek a devizatartalékaink, ez valószínûleg elegendõ is lesz, kivéve, ha az állampapírpiaci befektetõk és/vagy a hazai lakosság azt nem gondolja, hogy fenntarthatatlan irányba folynak az események, mert ekkor a mesterségesen, intervencióval beerõsített forint csak jó kiszállási lehetõséget adna a forint-eszközökben lévõknek, ami újabb forintgyengülést okozna. Ha nagyon elfajulnak az események, akkor ebben az esetben könnyen lehet, hogy gyors devizatartalékapadás következik be, és végül mégiscsak rákényszerül a jegybank a nagyarányú kamatemelésre, bár az is elképzekhetõ, hogy ebben az esetben is inkább adminisztratív eszközökkel, tõkekorlátozásokkal élnének inkább.

Egy biztosnak tûnik: a kamatszint egyelõre alacsony marad, a forintgyengülésre sem lesz kamatemelés és emellett számos meglepõ fordulatra számíthatunk idén a monetáris politika terén. A hazai monetáris politikában paradigmaváltás történt, és az események nem úgy fognak lezajlani, mint ahogyan az elmúlt 10-15 évben megszoktuk!

http://www.zsiday.hu/blog/paradigmav%C3%A1lt%C3%A1s