A Concorde lett a 2001-es év alapkezelője

A Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) tegnapi közgyűlésén elsőként került átadásra a legjobb alapkezelő számára járó díj, amelyet a szakmai zsűri döntése alapján a Concorde Befektetési Alapkezelő Rt. kapott. A díj súlyát jelzi, hogy a BAMOSZ jelenleg 21 tagot tömörít, a tagság által kezelt alapok vagyona pedig elérte a 859,7 milliárd forintot.

Annak érdekében, hogy a szakmai elvárásoknak leginkább eleget tevő alapkezelő pozitív példája segítse a piac fejlődését, az Etikai Bizottsága pályázati rendszerben egy versenyt írt ki. Ez alapján került „A 2001 év legjobb alapkezelője” díj odaítélésre. A pályázatot egy hattagú pártatlan zsűri bírálta, a pontozás egy súlyozott szempontrendszer alapján történt. A zsűri a piacot jól ismerő szakemberekből állt, többek között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (Keler), a média és a BAMOSZ képviselőiből. A bírálóbizottság döntése alapján 2001-ben a díjat a Condorde Befektetési Alapkezelő Rt. nyerte, melynek átadására tegnap került sor a BAMOSZ 2002. évi rendes közgyűlésén.

A díj átadása után a közgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját a 2001-es évről, valamint a 2002-es év költségvetési és működési tervét. 2002-ben a BAMOSZ fő feladata az információszolgáltatás, marketing, lobbitevékenység és az oktatás mellett a megváltozott törvényi lehetőségekhez igazodó szervezet és működési rend kialakítása lesz. A BAMOSZ több fórumán is felmerült az az igény, hogy a befektetési alapok képviseletén túl a szövetség a vagyonkezelés széles körű érdekeit (nyugdíjpénztár, portfólió) is vállalja fel. A tavalyi év végén elfogadott tpt. lehetővé teszi, hogy a befektetési alapkezelő cégek minden vagyonkezelési területen szolgáltatást nyújthassanak. Ezért lehetőség nyílik az érdekképviseleti munka kibővítésére, de ehhez szükséges volt az alapszabály ennek megfelelő módosítása, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. További kiemelt feladatként jelentkezik, hogy a tevékenység szakmai követelményeit meghatározó, várhatóan idén megjelenő PM-rendeletben a szakmai vizsgakövetelmények között a szakmailag megalapozott feltételek szerepeljenek.

A közgyűlés következő napirendi pontja a személyi kérdésekben való döntés volt. Erre azért került sor, hogy a meglévő háromtagú elnökség – Fatér Gyula (Budapest Alapkezelő), Holtzer Péter (OTP Alapkezelő) és Nagy Zoltán (Europool Befektetési Alapkezelő) ismét öttagúra bővülhessen. A közgyűlés által megválasztott új elnökségi tagok: Cseh György (CIB Alapkezelő) és Salgó István (ING Alapkezelő).

Ezt követően a BAMOSZ Etikai Bizottságának beszámolója következett, melyet a közgyűlés, az új törvény szempontjait figyelembe vevő, módosított Etikai Kódexszel együtt elfogadott. A már említett kibővült tevékenységi körök miatt természetesen tovább folytatódik majd a Kódex átdolgozása annak érdekében, hogy ezen új tevékenységek is lefedésre kerüljenek. Végül a közgyűlés megszavazta két új tag felvételét: Generali Alapkezelő Rt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Rt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.).

A BAMOSZ-t a piaci szereplők azzal a céllal hozták létre, hogy együttesen képviseljék közös érdekeiket, elősegítsék a további piaci fejlődést és megőrizzék a verseny tisztaságát. Az utóbbi cél elérése érdekében a szövetség az elmúlt időszakban különleges súlyt helyezett – a gyorsan fejlődő és változó piaci környezet miatt – az egységes szakmai normák kialakítására. Ezen a területen sor került a befektetési alapok működését döntően meghatározó kérdésekben egységes normák és ajánlások kialakítására és elfogadására. Ezeket a tagok alkalmazzák, sőt a felügyeleti szervek is beépítették mindennapi gyakorlatukba. A fent említett szakmai sztenderdek kialakulását és betartását a BAMOSZ tagjai által létrehozott Etikai Bizottság felügyeli. A BAMOSZ jelenleg 21 tagot számlál, a tagság által kezelt alapok vagyonának nagysága pedig 2002. április végére elérte a 859,7 milliárd forint.

Forrás: Portfolio.hu – 2002. május 28.