A diktátorok a menekülthullám okozói

Európa csak akkor erősödhet és őrizheti meg a szabadságon alapuló vívmányait, jólétét, biztonságát és csak akkor tud integrálni nagy számú menekültet, ha közülük bátran ki meri szűrni és kiutasítja az iszlám szélsőségeseket.
Európa gazdasági-politikai hanyatlását az okozná, ha teljes megálljt parancsolnának a migránsok áradatának – egyebek között ezt fejti ki a legtekintélyesebb biztonság- és katonapolitikai kiadványairól ismert londoni IHS Jane’s Defence vezető közgazdásza és főszerkesztője, a Jordániában született libanoni–arab szakértő, Firas Abi Ali.

Zentai Péter: Mennyiben járulhatnak hozzá a migránsok milliói Európa, főként Nyugat-Európa biztonságának szétzilálásához, Európa dekadenciájához?
Firas Abi Ali: Értelmezhetetlen, hogy – akárcsak csíráiban is – mitől lenne Nyugat-Európa dekadens állapotban. Történelmileg páratlanul rövid idő alatt jutottak el e régió lakói egy igen magas jóléthez, oktatási szinthez. Nyugat-Európa kiemelkedő, a világ élvonalát jelentő egyetemi, felsőoktatási infrastruktúrával, tudományos-kutatási bázisokkal rendelkezik, olyan hely, amely a lehető legvonzóbb a világ nagyon sok sarkában élők számára.
Feltűnő számban vágyódnak ráadásul Nyugat-Európába azok, akik saját hazájukban a Nyugat dekadenciáját, elavultságát, impotenciáját hirdetik.
Gondoljunk csak azokra a kelet-európai és főként orosz politikusokra, oligarchákra, akik vagyonuk egyre jelentősebb részét Nyugaton tartják, gyerekeiknek, unokáiknak Nyugaton vásárolnak ingatlant, ott taníttatják őket, a jövőjüket Nyugaton képzelik el!

Akkor nincs a migránsok miatt biztonságpolitikai veszély?
A friss menekülthullám kétségtelenül felszínre hoz egy csomó biztonságpolitikai veszélyt, életveszélyes kihívást a Nyugat, Nyugat-Európa jövője szempontjából. A migránsok között igenis vannak olyanok, akik az iszlám törvénykezés, a Sharia mindenhatóságában hisznek, rokonszenveznek az Iszlám Állammal, lenézik a nőket-asszonyokat, a homoszexuálisokat, a más vallásúakat. Szerintük is a Nyugat, annak életformája, modernitása a dekadencia jele… Ennek elhallgatása önmagában véve potenciális veszélyforrás.
A másik, Európát gazdaságilag, politikailag fenyegető veszély, hogy a nyugat-európai mérvadó politikai-gazdasági elit és a közvélemény jelentős része olyanok szellemi fogságába került, akiknek a világszemlélete vajmi kevéssé tér el azokétól, akik ellen „keresztes hadjáratot” indítottak.
Az európai populista, nacionalista vonulat fő zászlóvivői ugyanúgy gyűlölik vagy lenézik a másságot, ugyanúgy homofóbok, a nők helyét ugyanúgy a konyhában jelölik ki, mint az iszlámisták. Látensen egyformán antiszemiták, egyforma tartalmú összeesküvés-elméleteket hirdetnek. Semmiben sem tér el egymástól a véleményük a Nyugat állítólagos dekadenciájáról.
Európa csak akkor erősödhet és őrizheti meg szabadságon alapuló vívmányait, jólétét, biztonságát, csak akkor tud integrálni nagy számú menekültet, ha közülük bátran ki meri szűrni és kiutasítja az iszlám szélsőségeseket. Ugyanakkor azt is le meri leplezni, hogy nincs különbség köztük és azok között, akik radikális menekültellenességükkel csupán álcázzák, hogy lényegében ugyanolyan rendet, ugyanolyan zárt társadalmat akarnak kiépíteni, mint az iszlám fanatisták.
Európa gazdasági-politikai hanyatlását az okozná, ha teljes megálljt parancsolnának a menekültek, migránsok áradatának.

Nem lehetséges, hogy valakik direkt az Európára zúdították ezt az ember áradatot?
Ezt nem értem…

Elképzelhető például, hogy amerikai pénzemberek finanszírozzák ezeket a milliókat? Elvégre a szegény migránsoknak miből lenne annyi pénzük, hogy a távolból eljussanak Európa közepébe? Az amerikaiaknak eleve érdekükben állhat Európa gyengítése…
Miért állna érdekükben? Európa, Nyugat-Európa biztonságának megrendülése nyomán Amerika biztonsága is óhatatlanul megrendül… A Wall Streetnek elemi, hosszú távú, egzisztenciális érdeke a gazdasági, pénzügyi stabilitás fennmaradása Európában. És egyébként is, kinek van annyi fölösleges pénze, hogy milliónyi, ismeretlen embert utaztasson? Az ilyen felvetések ugyanazoknak a szintjét képviselik, mint azokét, akik szerint az amerikaiak csak imitálták a Holdra szállást.

Ha nem szervezett utaztatása zajlik a migránsoknak, akkor mivel magyarázható, hogy egyszerre indult be sok milliónyi ember?
Az ENSZ menekültügyi hatósága 2010 óta több mint harminc alkalommal, egyre drámaibb hangvételű, tényekkel alátámasztott dokumentumokban figyelmeztetett az Európára váró menekültáradat bekövetkeztére. Az első riasztások a szíriai helyzet tragédiába fordulásáról szóltak, arról, hogy a három éven át tartó példátlan szárazság nyomán éhséglázadások törtek ki, amelyeknek résztvevőit, több mint százezer embert, a szír diktátor legyilkoltatott. A mészárlások eszkalálódtak, polgárháború tört ki, egészen rövid időn belül előbb százezrével, majd milliós nagyságrendben menekültek szírek Libanonba és Törökországba.
A menekültügyi világszervezet számlájára befizetett pénzek közben a megfeleződtek, már csak az Egyesült Államok mutatott hajlandóságot eleget tenni befizetési kötelezettségének. A török és a libanoni táborok lakóinak élete hirtelen tragikusra fordult. A piciny Libanon táboraiban másfél milliónyi szír menekült zsúfolódott össze, hetven százalékuk életszínvonala az extrém szegénységi szint alá zuhant. A törökországi táborokban a megcsappant nemzetközi támogatások miatt hasonlóan siralmasra fordult a helyzet.
2012 óta nonstop árasztják el Európát menekültek újabb és újabb tíz-és százezrei, az áradatot azonban kétségtelenül felpörgették Merkel német kancellár beengedő szavai.

Miként tudták megfizetni ezek a szegény emberek az utazásukat?
A legszegényebbek nem is keltek, nem is kelhettek útra… A nyomorgók, az éhhalál által fenyegetettek száma továbbra is másfél milliósra tehető Libanonban, két és fél milliósra Törökországban. Európáig tulajdonképpen csak olyanok tudtak eljutni, akik minden ingó- és ingatlanvagyonukat, életük minden megtakarítását pénzzé, arannyá tudták tenni. Rengeteg köztük a mérnök, a doktor, a tanár, a kereskedő.

Közép-Kelet-Európában az az általános vélekedés, hogy azokat a nyugati országokat terheli a kizárólagos felelősség, amelyek stabil – igazi diktatórikus – rendszerek megbuktatásához járultak hozzá: háborúztak Líbia, Irak ellen…
Az utóbbi években a hazájukból elmenekülni kényszerültek túlnyomó része szír, Szíriát márpedig nem bombázták külföldiek, nyugatiak. Irakot viszont bombázták és ténylegesen vannak is iraki menekültek. Csakhogy az iraki emigránsoknak a fele a Szaddám-rezsim kegyetlenkedései, vérengzései elől menekült külföldre. Egyiptomban nyoma sincs külföldi katonai intervenciónak, mégis rengeteg egyiptomi hagyja el örökre a hazáját. Líbiából többen menekültek el a Kadhafi diktatúra elől, mint a külföldi bombázásokat követően.
A lényeg, hogy az arab világban élőkön a teljes reményvesztettség, a totális letargia lett úrrá. Ezek a végzetesen frusztrált milliók már csak két lehetőséget láthatnak maguk előtt: vagy csatlakoznak a fundamentalistákhoz, a síiták az Al-Káidához, a szunniták az Iszlám Államhoz, vagy megpróbálnak örökre lelépni, mindent maguk mögött tudni, végleg szakítani hazájukkal, ahol az életben maradásra nem látnak már semmiféle esélyt.
Ezt a helyzetet a szíriai diktátor, a hozzá hasonlók és elődeik okozták. Ők azok, akik hatalmuk megszerzésének, megtartásának, szélesítésének zálogát az oktatás szintjének szisztematikus rombolásában, a félelemkeltésben, százezrek, milliók lemészárlásában, a modernitás minden formájának, általában a Nyugat démonizálásában találják meg, és akik elhitetik országgal-világgal, hogy az arab embereknek nincs igényük szabadságra, szabad vélemény nyilvánításra, szabad politikai választásra, modern életmódra, nyugatias fejlődésre. Alattvalóiknak nem marad más, minthogy vagy tovább radikalizálódjanak, vagy hogy elinduljanak a szabadság felé. Abba az irányba, amit csakis a „dekadens” Nyugat tud számukra biztosítani.

Kiemelt kép forrása: 24.hu