Ciprus: Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak

Gazdasági szempontból kevés negatívabb dolog van, mint a betétek egy részének elvesztése. A ciprusi ügy egy olyan pénzügyi alapigazságra emlékeztet bennünket, amit mintha a különböző védőernyők (pl. korlátozott betétbiztosítás) árnyékában mindenki elfelejtett volna: a bankbetétek valódi fedezetét a bankrendszer által nyújtott hitelek törlesztése jelenti.

Olvasom a ciprusi betétadóztatásra zúduló össztüzet és néha arra gondolok, hogy nem ugyanazt a műsort nézem. Mi megy az én csatornámon?

1. Az EU nem elvesz pénzt a ciprusiaktól, hanem 10 milliárd euróval kisegíti őket. Ezt mintha sokan nem vennék figyelembe. A „betéti adó” csupán a ciprusi állam önrészének forrása, amelyet az állam szed be a betétesektől.

2. Az EU egy olyan ország bankrendszerének megmentéséhez járul hozzá, amely régóta nagy ívben elnéz az EU adóztatási és pénzmosási „kérései” mellett.

3. A ciprusi bankszektor lényegében bedőlt, nincs más, aki megmentse, ennek híján pedig az ország gyorsan lesüllyed a klotyóba. Az európai adófizetők joggal várják el, hogy a „biztosításnak” legyen önrésze. Gondolom ezzel nehéz vitatkozni.

4. A ciprusi „offshore” státus következtében a bankrendszer mérlegfőösszege az ország GDP-jének durván a hétszerese, ez pedig azt jelenti, hogy reálgazdasága egyszerűen túl kicsi a bankokhoz képest. A nyugdíjasoktól és a taxisofőröktől még politikai akarat esetén sem lehetne elvenni annyi pénzt, hogy hatékonyan megmentsék a betéteseket, köztük az orosz oligarchákat.

5. Tény, hogy gazdasági szempontból kevés rombolóbb dolog van, mint a betétek egy részének elvesztése. A ciprusi ügy egy olyan pénzügyi alapigazságra emlékeztet bennünket, amit mintha a különböző védőernyők (pl. korlátozott betétbiztosítás) árnyékában mindenki elfelejtett volna: a bankbetétek valódi fedezetét a bankrendszer által nyújtott hitelek törlesztése jelenti*. Ha a hitelek számottevő része ilyen-olyan ok miatt nagymértékben nem kerül visszafizetésre, a betétesek külső segítségre szorulnak. Ha pedig külső segítség nem érkezik, maradnak a kegyetlen közgazdasági törvényszerűségek. Mai túlszabályozott, túlpolitizált, mentőcsomagokkal tarkított világunkban mintha ritkábban hallanánk róluk, de mindig kiderül, hogy léteznek.

*Mivel a bankrendszer a saját tőkéjének sokszorosa értékében fogad el betétet és nyújt hitelt, a saját tőke veszteségtompító hatása korlátozott.