Deglobalizáció működésben

A 2015-ös csúcshoz képest 2017-re 40%-kal (!) esett az USA-ban tanulni kívánó diákoknak kiadott vízumtömeg – szoros összefüggésben a bevándorlást korlátozni kívánó Trump-elnökséggel és azzal a kialakuló imázzsal, hogy az USA nem barátja a sokszínűségnek, nem szívesen látja a külföldieket. Ez igen nagy anyagi (és később szellemi, ami megint anyagi) veszteség a gazdaságnak, mert a külföldi diákok gyakran a többszöröse tandíjat fizetik az állami egyetemeken, mint a helyiek, ezáltal kvázi szubvencionálják az amerikai állampolgárok egyetemi oktatását, az odaszívott és ott ragadó szellemi elit pedig aztán bőven sokszoros hasznát hajtja ennek.

Deglobalizáció működésben: sikerült visszavágni az amcsi gazdaság egyik fő exporttermékét, az egyetemi oktatást – és évi több tízmilliárd dolláros piacról van szó. Eközben például Kanadában növekszik az ott tanuló külföldi diákok száma, a konkurens kanadai egyetemek alighanem tapsolnak… (The University of Toronto enrolled 4,592 students from outside Canada this fall, up nearly 14% from the prior year.)

Tanulóvízumok száma az USA-ban

Forrás: Vakmajom a Facebookon