Dollár le, arany fel

Kína nagyhatalmi érdekekből stabil világpénzzé akarja tenni a jüant, hozzájárulva a dollár trónfosztásához. Az amerikai fizetőeszköznek áll ugyan egyelőre a világ, de már nem sokáig. A dolláradósságoktól szenvedő világgazdaság ugyanis összecsuklik, ha az amerikai pénz tovább erősödne, s ugyanez elmondható az olajárról is. A Saxo Bank áru- és devizapiaci vezető stratégája, Ole Hansen fő üzenete, hogy az erős dollár korszakának végét, amit – paradox módon – éppen az erős dollár fogja okozni, a drága olajét pedig a világgazdaság számára ugyancsak elviselhetetlen magas olajár. Az interjúalany és szakértő csapata a legkevésbé sem látja rózsásnak a világra a közeljövőben váró gazdasági, pénzügyi, geopolitikai helyzetet és már csak ezért is – óvatosan ugyan – az arany felértékelődésére számítanak.

Zentai Péter: A legfrissebb áru- és devizapiaci helyzetjelentésük és prognózisuk ellentmond annak, amit a széles „publikum” és azon belül a portfóliókezelők nagy hányada gondol – például a nyersolajról vagy az amerikai dollárról. Mindkettő árának, árfolyamának emelkedésére fogad a többség, önök azonban ennek az ellenkezőjére…
Ole Hansen: Mert az a meggyőződésünk, hogy maga az erős dollár az, ami visszájára fordítja majd a dollár erősödését. Nagyjából ugyanezt mondjuk az olajár várható hosszabb távú alakulása kapcsán is. Fenntarthatatlan lesz a jelenleginél is magasabb olajár, illetve dollárárfolyam, még ha a geopolitika jelenleg az olajár és a dollár felértékelődése irányába hat is.

Az erős dollár és az „erős” olaj vesztét éppenséggel a túlzott erejük fogja okozni? Jelenleg azok a fejlemények a leglátványosabbak világunkban, amelyek ellentmondanak prognózisának: Amerika nyomására valószínűleg a többi nyugati ország is csatlakozni fog az Irán-ellenes szankciókhoz, eközben Szaúd-Arábia körül kiszámíthatatlan helyzet alakult ki.
A nagy pénzügyi krízis óta eltelt durván 10 év leforgása alatt 150 százalékkal nőtt a világ országainak dollárban visszafizetendő adósságállománya. A dollárban jegyzett nyersolaj pedig egészen elenyésző idő alatt 50 százalékkal drágult. Ráadásul ez csupán a dollárövezet országaira igaz, mert a világ országainak többsége számára – éppen a dollár erősödése miatt – 50 százaléknál jóval nagyobb mértékű volt a drágulás. Ha pedig a Fed folytatja a kamatemelést, ahogy ezt a piaci szereplők jósolták eddig, akkor a dollár még inkább felértékelődik a többi devizával, leginkább a dollárban eladósodott országok devizáival szemben. Ennek nyomán a világgazdaság vérkeringésében a kiemelkedő fontosságú latin-amerikai, ázsiai, közel- és középkeleti országok sora menne keresztül rendkívüli szenvedéseken. Ha a jelenlegi folyamatok nem állnak le a dollár és a nyersolaj piacán, akkor egy csomó országra vár ugyanaz a sors, mint Argentínára és Törökországra. Már az olyan hatalmasságok, mint India és Indonézia is a szakadék szélén kezdenek „táncolni”. Elkerülhetetlen következménye mindezen fejleményeknek, hogy minden más, a dollárnak kevésbé kitett feltörekvő piaci pénz is – például a magyar forint – szintén mélyrepülésbe kényszerül. A fejlődőkre, feltörekvőkre közvetlenül leselkedő mélyülő adósságkrízis szinte pillanatok alatt leállítaná a nyugati világban kialakult konjunktúrát. A még létező gazdasági növekedést gyorsan világméretű recesszió váltaná fel.

Ehhez képest – leszámítva a legutóbbi hetet – nagyon szépen szárnyaltak az elmúlt hónapokban a részvények.
Egyáltalán nem mindenütt. Meghatározóan csak némely amerikai papírok. Ez az Amerika-specifikus szárnyalás alapvetően Donald Trump adócsökkentéseinek, illetve azon intézkedésének volt betudható, hogy nagy adókedvezményben részesítették a profitjukat vagy termelésüket is repatriáló amerikai vállalatokat, beleértve a pénzügyi szférát. Ebből következett, hogy a hazahozott dollár gigantikus mennyiségben zúdult rá az amerikai tőzsdékre, mert nem kínálkozott egyéb alternatíva. E periódus azonban kifulladóban van.

Nagy és tartós tőzsdei árfolyamesésre számítanak ezek után?
Azt az álláspontot képviseljük, hogy a világ nem tudja elviselni az erős dollárt és a tovább emelkedő olajárat. Világgazdasági visszaesést és azzal párosulva – sokhelyütt – belpolitikai drámákat fog okozni ugyanis a „dupla erősödés” folytatódása. A világgazdasági visszaesés valószínűségének a növekedése, a globális adósságoknak a dollárdrágulás miatti még drasztikusabb halmozódása és ezekből következően a politika erodálódása együttesen fogja visszájára fordítani a dollár és az olaj árának alakulását.

Annak ellenére, hogy a Fed minden bizonnyal kamatot emel megint?
A magunk részéről erősen kételkedünk ebben. Friss makrogazdasági adatok és amerikai jegybanki vezetők nyilatkozatai, Trump elnök személyes retorikai beavatkozásai együttesen arra engednek következtetni, hogy a Fed visszahőköl eddig folytatott politikájától. Ugyanis egyre világosabbnak tűnik, hogy már jövőre recessziós szakaszba kerül az amerikai gazdaság.

Ha tehát a befektetők többségénél is „leesik a tantusz”, hogy a Fed nem folytatja a rendszeres kamatdrágítást, akkor azonnali dollárgyengülésbe fordul a jelenlegi erősödési folyamat?
Nem csak ebben az esetben. Akkor is bekövetkezik a fordulat, ha a japán jegybank viszont a maga részéről kamatot emel, merthogy ezt már „kiérdemelte” a japán gazdaság tartós fűtöttsége. A japánokat aztán az európaiak is követni kényszerülnek.

Prognózisunk szerint – már a jövőre – leáll az amerikai növekedés, az USA-ban beindul a recesszió, és ez gátat szab a tervezett amerikai jegybanki szigorítások folytatásának. Európában viszont az egészséges szintet megütő inflációs és egyéb makrogazdasági adatok azt teszik lehetővé, hogy az EKB is beindítsa a kamatemelési ciklust. Végeredményben eltünedeznek a kötvényhozamok közti különbségek Amerika, Japán és Európa között. Ennek a dollár gyengülése lesz az eredménye.

Az Európai Unió némely vezető országában és az Unió keleti perifériáján egyaránt eluralkodni látszó politikai bizonytalanságok aligha segítik az euró erősödését a dollárral szemben.
Olaszország jelenlegi állapota kétségtelenül az EU és az euróövezet történelmének egyik legsúlyosabb politikai és pénzügyi kihívását sejteti. Itália az egész Uniót súlyos válságba sodorhatja, de erre nézve senkinek sincs még biztos tudása. Ezen kívül még mindig nagyon homályosak a Brexitnek a pénz- és árupiacokra ható konkrét, hosszabb távra szóló következményei. Közben a populista, nacionalista politika térhódítása egyes tagállamokban kétségtelenül ugyancsak gyengíti az Unió alapjait. Nagyon úgy néz ki, hogy roppant mód nehéz időszak vár az euróra.

Nem az euró fog tehát erősödni, hanem – prognózisunk szerint – a dollár fog gyengülni.

Vajon a kínaiak képesek lesznek-e meghatározó szereplőivé válni a globális devizapiacoknak?
Vélhetőleg képesek, de biztosra vehető, hogy azzá is akarnak válni. Peking – a rá nehezedő, egyre fokozódó amerikai nyomás hatására is – elérkezettnek látja az időt arra, hogy ne csupán kereskedelmi, gazdasági, hanem minél előbb technológiai és politikai-katonai nagyhatalomként, sőt szuperhatalomként akarjon és tudjon is fellépni a nagyvilágban. Noha az Amerikával folytatott kereskedelmi háborúban a jüan gyengüléséhez fűződik közvetlen érdeke, hosszú távú világhatalmi ambíciói megvalósításához azonban nagyon stabil, tekintélyes és relatíve erős valutára van szüksége. Ezt segíti elő az éppen végrehajtás alatt álló hatalmas kínai gazdaságélénkítő csomag és a belső adósságok leépítése.

Kína stratégiai érdekei mentén mindenképpen hozzá akar járulni az amerikai dollár trónfosztásához, a jüant pedig világpénzzé kívánja tenni. Majd meglátjuk, milyen sikerrel tudja ezt megvalósítani, az előjelek nem rosszak… 

A szaporodó világpolitikai feszültségeknek, a kiszámíthatatlanságnak az arany árának emelkedését kellene magával hoznia. Ez miért nem történik meg?
Az arany áremelkedésének eddig elsősorban a dollár erősödése vetett gátat. Tegyük azért hozzá: a dollárban denominált arany igencsak drágult a dollárhoz képest leértékelődött valutákra átszámolva. Mindenesetre csak megerősíteni tudom, hogy várakozásunk szerint az arany dollárárfolyama mind technikai, mind „tartalmi” alapon jó eséllyel fog jelentősen emelkedni a következő 12 hónapban. A geopolitikai kockázatok kétségtelenül észlelhető szaporodása, az egyre kevésbé kizárható gazdasági- és pénzügyi krízis kitörése, a papírpénzek, devizák körüli bizonytalanságok mélyülése és az általános inflációs trend vélhető beindulása – mind, mind az arany értékének emelkedését sejteti. Szerintünk reális elvárás, hogy egy év múlva egy uncia arany 1300 dollárt fog érni.