Júl.
24
2018

„Egy tanulság világos”

„A hatalommal rendelkező csoportok gyakran állnak a gazdasági haladás és a prosperitás útjába. A gazdasági növekedés nem csak olyan folyamat, ahol több és jobb gépünk, vagy képzettebb munkaerőnk lesz, hanem egy transzformatív és destabilizáló folyamat is, amit széles körű kreatív rombolással társítunk. A haladás tehát csak akkor fog megvalósulni, ha annak gazdasági vesztesei nem blokkolják attól való félelmükben, hogy a gazdasági előjogaik elvesznek és a politika vesztesei sem állnak az útjába, nehogy veszítsenek politikai hatalmukból.”
(Acemoglu, Robinson: Why Nations Fail)​