jún.
22
2015

Ennyivel gazdagabbak nálunk az amerikaiak

A múlt héten jelent meg az amerikai jegybank „Az Egyesült Államok Pénzügyi Számlái” című jelentése, ami betekintést enged abba, hogyan is él valójában az amerikai lakosság. Ennek alapján mindenki megtudhatja, vajon tényleg kolbászból van-e a kerítés az Atlanti-óceán túlpartján, de az is kiderül, hogy mit eredményezett az eltérő pénzügyi kultúra és a hat éve tartó részvénypiaci rali az amerikai lakosság vagyonában.

A Fed által a múlt héten kiadott „Az Egyesült Államok Pénzügyi Számlái” című jelentése remek alkalmat nyújt arra, hogy összehasonlítsuk a világ egyik legnagyobb gazdaságának és hazánk megtakarítóinak szokásait. Igaz, hogy vannak módszertani eltérések a Fed és az MNB által kiadott jelentésekben, így csak azokat a jellemzőket tudjuk összehasonlítani, amelyek pontosan megfeleltethetők egymásnak a két jegybank kimutatásaiban. Előbb azonban nézzük, hogyan is változott az amerikai lakosság vagyona az elmúlt évek során!

Ennyit gazdagodtak az amerikaiak

A Fed jelentésében összevonva mutatta ki a háztartások és nonprofit szervezetek (továbbiakban háztartások) nettó vagyonát. Ennek alapján pedig kiderült, hogy ez az idei év első negyedévének végére elérte a 84 900 milliárd dollárt, ami csak az elmúlt negyedévhez képest 1 600 milliárd dolláros növekedést jelent.

A teljes nettó vagyon pénzügyi eszközeit tekintve, a legnagyobb hányaddal a nyugdíjcélú megtakarítások rendelkeznek, de ami igazán meglepő lehet, hogy ezeket egyből a részvények követik, nem pedig a bankbetétek vagy valamelyik biztonságosabb pénzügyi eszköz. Az amerikai lakosság vagyonában több mint 13 ezer milliárd dollárnyi részvényt találunk, ami 2009 óta 88%-os növekedés után alakult ki. Igaz, mivel állományról beszélünk, ebben értelemszerűen benne van a több mint 6 éve tartó bikapiac pozitív hatása is.

reszvenyek allomanya USA

Csak a részvények után következnek a bankbetétek (ezek a Fed jelentésében a pénzpiaci alapokat is magukba foglalják), majd a befektetési alapok. Előbbi a lakosság összes eszközének 10, utóbbi 8%-át teszi ki. A befektetési alapoknál viszont ugyancsak figyelemre méltó a növekedés üteme is, hiszen ezek állománya 2009 vége óta szinte duplájára, 93%-kal nőtt.

befalapok allomanya USA

A befektetések mellett azonban sokat elárul az amerikai lakosság hitelkitettségének megváltozása is. A Fed jelentéséből ugyanis az látszik, hogy bár a lakosság hiteleinek összesített nagysága nem változott számottevően az elmúlt 5 év során, szerkezete átalakulóban van. Ez főként annak köszönhető, hogy míg a fogyasztási hitelek jelentős növekedést mutatnak (+30%), az ingatlancélú jelzáloghitelek volumene folyamatosan csökken. Ezek volumenét 10%-kal tudta csökkenteni a lakosság, ez pedig azért is jelentős eredmény, mert ezek alkotják a lakosság kintlévőségeinek legnagyobb részét (66%).

Ebben különbözünk az USA-tól

Ezek tudatában nézzük meg, mik a magyar és az amerikai megtakarítások közötti legfőbb különbségek! Az MNB adatai alapján 2015 első negyedévének végén hazánkban a bankbetétek tették ki a pénzügyi eszközeink legnagyobb hányadát. Ezeket az ugyancsak kockázatmentesnek mondható állampapírok, majd a befektetési alapok követték. A részvények csak mindezek után következtek, és a birtokolt értékpapírok mindössze 2,2%-át tették ki.

A két ország közötti eltérések összehasonlításához a Fed jelentésében a betétek közé sorolt pénzpiaci alapok sorát a befektetési alapokhoz kellett átvezetni. Így kaphatjuk meg az alábbi ábrát, amelyből kiderül, hogy a lakosság által bankbetétekben, állampapírokban, befektetési jegyekben és részvényekben tartott vagyonból melyik eszköz mekkora részt vesz ki.

lakossag penzugyi elemeinek megoszlas

Szembetűnik, hogy míg a magyarok az állami tőke- és kamatgaranciával rendelkező állampapírokat nagymértékben preferálják, az USA-ban az állampapírok egészen elhanyagolható részt tesznek ki a lakosság értékpapírjai között. Ellentétes a helyzet a részvényeknél, amelyek az amerikai lakosság értékpapírjainak több mint negyedrészét teszik ki, a magyaroknál viszont ez egy szinte elhanyagolható érték.

magyar-amerikai lakos vagyonmegoszlasa

Ennek a hátterében viszont nem csak az eltérő pénzügyi kultúra áll, de annak sem lehet ekkora szerepe, hogy az amerikai megtakarítók ennyivel jobban tűrnék a kockázatot. Sokkal inkább az amerikai lakosság jóval magasabb megtakarításai magyarázhatják az eltérést. Hiszen ha feltételezzük, hogy mindkét országban adott nagyságú vésztartalékot tartanak alacsony kockázattal rendelkező eszközökben és csak az afölötti részt teszik a részvényekhez hasonló kockázatos típusukba, meg is kaphatjuk a megtakarítások szerkezeti eltérésének legfőbb forrását.