Erősödő protekcionizmus és élénkülő optimizmus

Ha győznek a protekcionisták a globalistákkal szemben, akkor 2035-re negyvennégyezer-milliárd (44 trillió) dollárral lesz kisebb a világ által megtermelt GDP ahhoz képest, mint amit a globalisták győzelme hozna. Egyebek között ezt állapítja meg Zurich Insurance Group és az amerikai Atlantic Council közös tanulmánya.
Nuria Gorog, a Zurich Insurance Group kontinentális Európáért felelős alelnöke érzékeltet egy szinte példátlan ellentmondást is az alábbi interjúban. Szerinte manapság a fejlett világ polgárai egyidejűleg pesszimisták és optimisták: rettegnek a migrációtól, terrorizmustól és bizalmatlanok a politikával szemben, válságban érzik a nyugati demokráciát, ugyanakkor egyre derűlátóbban ítélik meg személyes gazdasági boldogulásuk esélyeit.

Zentai Péter: Aggódnunk kell az egyre gyorsabban növekedő politikai, technológiai, társadalmi, gazdasági veszélyek miatt?
Nuria Gorog: Nyilvánvaló, hogy rendkívül intenzív ütemben terebélyesednek a globális kockázatok. Kutatási eredményekkel támasztottuk alá, hogy napjainkban hallatlan dinamikával, kölcsönösen nagyítják fel egymást a távolban keletkező, messze lejátszódó geopolitikai feszültségek és országokon belüli társadalmi, üzleti, gazdasági, politikai kockázatok. E rizikófaktorok legtöbb esetben kihatnak mind az országok, mind a vállalatok közötti kapcsolatokra, továbbá az áru- és részvénypiacokra. Egyúttal nemzetközi és globális feszültségeket generálnak. Például az utóbbi idők ukrajnai vagy líbiai belső konfliktusai rendkívüli bizonytalanságokhoz járultak hozzá a globális politikai, gazdasági és pénzügyi arénában. A befektetők számára csak az nyújthat segítséget, ha a lehető legsokoldalúbban tájékozódnak a leselkedő veszélyek összefonódásairól, a potenciális, a pénz- és tőkepiacokat és a nemzetközi geopolitikát egyaránt érinteni képes kockázatairól. Mi például a Zurich Risk Room néven futó kockázatelemzési projektünk keretében több mint száz országot követünk aprólékosan és modellezzük az általuk generálódni képes regionális vagy globális kockázatokat, azok várható hatásait 172 másik országra nézve.

Egész Európában egyre optimistábbak a saját kilátásaikat illetően mind a vállalati menedzserek, mind a fogyasztók. Ugyanakkor mindannyian nagyon borúlátóak a világpolitikát illetően. Jóllehet a világpolitikával kapcsolatos pesszimizmusnak „agyon kellene ütniük” a pozitív személyes várakozásokat, mégsem ez történik.
Minden téren megfigyelhető – Amerikában és Európában mostanában feltűnően –, hogy egyre ellentmondásosabban gondolkodnak a gazdasági szereplők és a hétköznapi polgárok egyaránt. De hát – objektíve – maga a világgazdasági és a világpolitikai környezet is roppant ellentmondásosan alakul. Mindenki élvezi a történelmi mélységekben „befagyott” kamatokat, az ebből fakadó fogyasztás-bővülést, a kialakuló teljes foglalkoztatottságot, a mindenütt tapasztalható gyorsuló gazdasági növekedést. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a Közel- és Közép-Kelet, valamint Afrika országainak belső politikai drámái, aztán a klímaváltozás emberek millióit kényszeríti emigrálásra – Európa irányába. A migrációs nyomás rémületet vált ki az európai polgárokból, akik a demokrácia adta lehetőséget arra használják fel, hogy szavazataikkal a politikai és gazdasági befelé fordulást, a protekcionizmust hirdető pártokat, politikusokat, általában azokat segítsék, akik valójában lebontani készülnek a demokráciát. A protekcionizmus befolyásának növekedése, a demokrácia gyengítése viszont éppenséggel lassítja, lebénítja az optimizmust kiváltó gazdasági növekedési dinamikát. Ugyanis „megöli” a szabad kereskedelmet, gyengítheti a nemzetközi üzleti aktivitást, miáltal életszínvonalesés, országokon belüli társadalmi feszültségnövekedés, továbbá országok közötti konfliktusok kialakulása fenyeget.

Korunk egy nagy kérdése, hogy a globalizáció hívei vagy ellenzői nyernek.  A migrációtól és terrorizmustól való rettegés, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek szélesedése a protekcionisták esélyeit javítják. Mi lehet győzelmük következménye?
Az Atlanti Tanáccsal közösen végzett tanulmányunk (World Transformed: Geopolitical Shocks and Risks) szerzői modellezték a világgazdaság fejlődésére vonatkozó várható szcenáriókat a következő csaknem húsz évre vonatkoztatva. Eszerint, ha a protekcionizmus kerül előtérbe, akkor a világ által előállított össztermék, a globális GDP 44 ezer milliárd (44 trillió) dollárral lesz kisebb 2035-re, mint abban az esetben, ha ezt a „háborút” a globalizáció hívei nyernék meg. A protekcionisták globális győzelme nyomán – a számítások szerint – teljesen ellehetetlenülne az ENSZ által kinyilvánított cél elérése, miszerint 2030-ra fel kell számolni az éhezést a Földön. Sőt, e protekcionista győzelemmel végződő szcenárió beteljesülése további legalább 33 millió embert taszítana extrém szegénységbe a következő két évtizedben.