Fogy a magyar, fogy az európai…. fogy az emberiség

Túlzás nélkül: drámai trendforduló indult be a világ demográfiai helyzetében. Az ENSZ által megbízott nemzetközi szakértői csoport és a munkájuk eredményeit elemző amerikai adatfeldolgozó, a Pew Research tudósai egyaránt állítják, hogy a következő évtizedekben megkezdődik az emberiség létszámának csökkenése. Stabil, masszív folyamatnak ígérkezik ez, melynek részeként Kína megszűnik a világ legnépesebb országának lenni és Európa szenvedi el a legsúlyosabb emberanyag veszteségeket. Mindez egyebek között az átlagéletkor emelkedésével, a szaporodási ráta hanyatlásával, a gyógyszerkutatás és a jóléti rendszerek globalizálódásával is magyarázható. Afrika lakóinak a száma mindeközben nyolcvan év alatt előre jelezhetően megháromszorozódik. A fokozódó migráció befogadó országai, különösen az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália lesznek a mai kor fejlett országai közül azok, amelyekben a népesség bővülni fog. A népességfogyási trendek a migrációval kapcsolatos politikák felülvizsgálatát követelhetik meg – legalábbis ez derül ki a Pew Research kutatásában irányító szerepet betöltött tudós, szavaiból.

 Zentai Péter: Amióta az eszemet tudom, a világot fenyegető egyik legsúlyosabb kihívást úgy nevezték: túlnépesedés. Ezt mondták egybehangzóan a szakértők egész gyerek-és tinédzser koromban, majd ezt támasztották alá tudósok újabb és újabb generációi addig, míg el nem múltam hatvanéves.

Erre most szinte derült égből villámcsapásként kiderül, hogy teljesen fölösleges volt a hosszú évtizedeken át tartó rettegésünk a túlnépesedéstől.

Anthony Ciluffo: Az, hogy a világ néhány fejlett országában, különösen Európában csökken a népességszám, legalább 10 éve közhelynek számít. Az is huzamosabb ideje ismert és alapjában örvendetes trend, hogy egyre több országban élnek tovább az emberek, mint valaha.

Amit egyébként már sok évtizeddel ezelőtt előrevetítettek a tudósok, csak éppenséggel e trendet beillesztették az alapvető prognózisukba: hiszen a hosszabbodó életkor még inkább hozzá fog járulni és gyorsítani fogja a túlnépesedést.

Ebben tévedtek. 30-40-50 évvel ezelőtt legfeljebb csak néhány szuper jóléti államban, például Skandináviában körvonalazódtak a kényelmes életmóddal összefüggő népességfogyási trendek. Azt pedig, hogy Kelet-Európában, általában a „szovjet világban” drasztikusan csökkenni kezdett a szülési kedv, azt a nyugati szakértők a kommunista rendszerben élők pesszimizmusával, a kollektívnek vélt apátiával hozták összefüggésbe.

Azonban némely kommunista országban, különösen Kínában éppenséggel drámai mértékben növekedett a lakosság létszáma. Emlékszem, mikor a „Sárga veszedelemtől” rettegett Amerika és általában a Nyugat. Félelmük arra alapozódott, hogy Kína egyre duzzadó emberanyagával mindent eldöntő világháborúra készül és hatalmas emberi erőforrásaira apellálva képes lehet a világ feletti uralom megragadására.

A friss elemzésük viszont már arról szól, hogy Kína a népességfogyási trend éllovasává kezd válni.

Mindenesetre India lesz hamarosan a világ legnépesebb országa. Elképesztő abba belegondolni is, hogy míg Kínában 1950-ben 554 millióan éltek, addig 70 évvel később, tehát ma, körülbelül 1430 millióan. Viszont ugyanennek az országnak a lakossága a következő 80 év alatt csökkenni fog. A Kínai Népköztársaság mai területe 2100-ban már „csak” alig több, mint egymilliárd embernek lesz „az otthona”. Ezzel szemben India akkorra 1450-1470 milliós várható lakosságszámával a világ legnépesebb államává válik. Kína első helyét India 8 éven belül átveszi!

Tegyük hozzá: India előretörése is csupán relatív, mert a jelenlegi lakosságszámához képest „csupán százmillióval” lesz népesebb 80 év múlva. Ehhez képest az elmúlt 70 évben – akárcsak a kínaiaké – megháromszorozódott az indiai emberek száma.

A világtrendnek eleve ugyebár a népességcsökkenés a lényege és jelenkorunk számít e téren a korszakváltónak?

A friss kutatások, az ENSZ nemrég publikált friss előrejelzéseivel az élen azt üzenik, hogy 90 országban fog nominálisan csökkenni a népességszám a következő századfordulóig. A legnagyobb „emberveszteségek” Európát fogják érni: ott 48-ból 32 országban fognak kevesebben élni, mint ma. De Latin-Amerika népessége is radikálisan fogy a következő évtizedekben: az 50 érintett országból 25-ben csökken nominálisan a lakosságszám.

És hol, mely térségekben növekszik számottevően?

Jelenleg a gazdaságilag, politikailag vezető térségek közül egyedül Észak-Amerika „tartja hosszú távon a frontot”. Ázsiában és Európában a következő 2-3 évtizedben még számolhatunk szerény nominális növekedéssel, de 2050-2060 tájékán az abszolút népességhanyatlás válik trenddé. Ezzel szemben a 21. századot – demográfiai téren – Afrika évszázadának fogja nevezni az utókor. 2020 és 2100 között 1,3 milliárdról 4,3 milliárdra emelkedik valószínűleg az afrikaiak, a szubszaharai hatalmas térségben élők száma. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon várható reálisan – Afrikán kívül – komoly, de az afrikaihoz képest azért szerényebb népességbővülés.

Trendforduló a javából: Európa fogy, Dél-Amerika és Ázsia szintén. De Ázsia kevésbé, mint Európa vagy Dél-Amerika. Velük szemben Amerika északi térsége, Óceánia erősödni fog, de távolról sem annyira, mint Afrika. Mik a magyarázatok?

A meghatározó magyarázat abban rejlik, hogy az emberiség várható élettartama folyamatosan és nonstop növekedett az utóbbi évtizedekben. Ez egyrészt a gyógyszerkutatás és a gyógyítás, másrészt a nyugati életstílus, társadalmi modell globalizálódásához kapcsolódik. A globalizáció itt a lényeg. Ahol javul az élet, ahol szélesedik a jólét, ott előbb-utóbb tendenciává válik a szülési kedv önkéntes korlátozódása. S minél tovább él az ember, minél nagyobb részét képezik a társadalomnak az 50-60-70-80 évesek, minél magasabb egy-egy nép körében az átlagos életkor, annál kisebb relatíve az újszülöttek száma. Érdemes belegondolni: míg 1950-ben 24 év volt világunkban az emberiség átlag életkora, addig ma 31 év, 80 év múlva pedig – a tudományosan megalapozott előrejelzés szerint – a maihoz képest stagnáló, sőt fogyatkozó számú emberiség átlagos életkora 42 évre növekszik. Csaknem egymilliárdan lesznek a világban a 80 évesnél idősebbek, s már 40 év múlva is több 65 évesnél idősebb ember fog élni a földön, mint 15 évesnél fiatalabb ember. Észak-Amerikát, Ausztráliát, Kanadát, Új-Zélandot a migránsok fogják „megmenteni”, Európában viszont csak a befogadó országok fognak tudni érdemben hozzájárulni a demográfiai fejlődéshez. A többiek, a migrációval, bevándorlással szemben szigorúan bezárkozó országok, lassan ugyan, de tendenciaszerűen „elfogynak”. Hacsak nem változtatnak egyhamar bevándorlási politikájukon.