Fogyatkozás is, meg nem is

A Hold bal felső oldala láthatóan sötétebb, de nincs teljesen takarva. Ez azt jelenti, hogy ha a Hold azon részén állnánk űrhajósként, akkor a Föld csak a Nap egy részét takarná el, vagyis részleges napfogyatkozást észlelnénk. Ezt a fajta “éppenhogy-fogyatkozást” penumbrális fogyatkozásnak hívjuk. A “penumbra” a Föld részleges árnyéka, ilyenkor a Hold egy része ebbe lép be, ez azonban még nem a részleges holdfogyatkozás.