Holdfogyatkozás

2019. január 21-én éjjel teljes holdfogyatkozás volt látható hazánkból. Ez az esemény holdtöltekor következik be, de nem mindig: a Hold és a Nap égi pályája nem azonos síkban van, ezért ritkán kerülnek teljesen szembe egymással az égen. Amikor mégis, a teliholdra pár órára rávetül a Föld árnyéka. Ezen a képen az “elfogyott” Hold 10 percnyi égi mozgását látjuk, négy egymást követő helyzetben, ahogy egyre alacsonyabbra száll, és közben egyre jobban rávetül a teljes árnyék. A vöröses szín oka, hogy a Holdról nézve ilyenkor teljes napfogyatkozás látszana: a Napot eltakaró Föld légkörén áthaladó napfény azonban egy vöröses gyűrűt von bolygónk sziluettje köré; ez festi ilyen színűre égi kísérőnk felszínét fogyatkozáskor.