idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó 2021

Az idegenforgalmi adó (ifa) egy helyi adónem, azaz meghatározása, kivetése és elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Habár az adó beszedését és elszámolását az önkormányzat felé a szállásszolgáltató végzi, annak összege a szolgáltatást igénybe vevőt, így végső soron a fogyasztót terheli.

Az idegenforgalmi adó mértéke

Az ifa 2003 során került bevezetésre, amikor annak mértékét maximum 300 forintban, vagy a fizetendő összeg legfeljebb 4 százalékában maximalizálták. Az idegenforgalmi adó mértéke így:

  • tételes adóalap: megkezdett vendégéjszakák esetén személyenként és vendégéjszakák szerint 300 forint, amelyet az adott pénzügyi év előtti tárgyév és 2003. közötti inflációval fel kell szorozni; vagy
  • százalékos adóalap: megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 százaléka vagy ennek hiányában bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték 4 százaléka

Az idegenforgalmi adó mértékét, valamint tételes vagy százalékos számítási alapját az adott település önkormányzata rendeletben határozza meg.

Idegenforgalmi adó 2021

Az idegenforgalmi adó 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan tételes meghatározás esetén maximum 525,5 forint lehet éjszakánként és személyenként. A számítás alapját a 2003 során meghatározott 300 forintos összeg, és a 2003. és 2019. közötti 75,2 százalékos, KSH által mért fogyasztói ár-index növekedése határozza meg. Az adó 2020-ra meghatározott pontos értékéről településenként a Magyar Államkincstár honlapján tájékozódhatunk. A 2020-as településenként meghatározott értékek az idei évben a kormány rendelete értelmében nem emelkedhetnek.

További, a járványügyi helyzetre vonatkozó kormányrendelet értelmében január 1-től továbbra sem kell a szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetniük a vészhelyzet végéig. A be nem szedett összeg adóhatósághoz történő bevallására azonban továbbra is szükség van.

Idegenforgalmi adó mentesség

Idegenforgalmi adót magán- és falusi szálláshely bérbeadása esetén is be kell szednie a szállásnyújtónak.

Az alábbi esetekben azonban az adó alól mentességet élvez

  • A 18. életévét be nem töltött személy
  • A gyógyintézetben vagy szociális intézményben ellátásban részesülő személy
  • Közép- felső-, vagy szakképzés keretében szálláshelyen tartózkodó személy
  • Honvédelmi, rendvédelmi, vagy közszolgálati feladatokat ellátó személy, vagy annak hozzátartozója, amennyiben a vendégéjszakát az állományban lévő személy látogatása indokolja
  • Egyházi jogi személy tulajdonában álló építményben töltött vendégéjszaka, kizárólag az egyházi személy hitéleti tevékenységének céljából
  • A településen székhellyel, telephellyel, vagy ideiglenes iparűzési adó alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója által eltöltött vendégéjszaka, amennyiben azt a folytatott munkavégzés indokolja

 

Idegenforgalmi adó bevallása

A szálláshely bérbeadását megelőzően az önkormányzat felé a tevékenységet be kell jelenteni. Az önkormányzat által biztosított nyomtatványon ezt követően a vendégek adatait és a vendégéjszakák számát nyilván kell tartani.

Az idegenforgalmi adó bevallására a nyomtatvány adatai alapján egy adóbevallási nyomtatványon kerül sor, amelyet tárgyhónapot követő hónap 15-ig le kell adni és az összeget be kell fizetni. Ügyfélkapu vagy cégkapu használata esetén elektronikus bevallásra is lehetőség van.

A számlán a beszedett idegenforgalmi adót külön tételként kell feltüntetni. Továbbá fontos, hogy annak ellenértékét SZÉP kártyával nem lehet kiegyenlíteni. Amennyiben a beszedést elmulasztottuk, a szállásnyújtónak ilyen esetben is adófizetési kötelezettsége van az önkormányzat felé.

Forrás

Hasonló cikkeink: Áfa, Tranzakciós illeték, Szabad felhasználású hitelBruttó nettó jelentése és számítása