Indulhat a Concorde Nemzetközi Részvény Alap

A PSZÁF 2002. augusztus 1-jén nyilvántartásba vette a Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alapot, és egyúttal engedélyezte annak nyilvános forgalomba hozatalát. A jegyzési időszak alatt 208.251.716 darab 1 forintos névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

Mint ismeretes, a Concorde Alapkezelő új terméke passzív alapként fog működni, s nem részvények vásárlásával, hanem néhány Exchange Trading Fund (ETF) révén kívánják leképezni a benchmarkot. Az alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az alap forrásainak átlagosan 50-100 százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétől függő portfóliót alakítson ki. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az alap részét képezhetik. A benchmark 95 százalékban az MSCI World Index, 5 százalékos súllyal pedig az RMAX.

Forrás: Portfolio.hu – 2002. augusztus 2.