Jó a nő a háznál (a bankháznál)

Meggyőződésem, hogy egy félig-meddig kívülálló, de kreativitását számtalanszor bizonyított nő „friss levegővel” tudja elárasztani az Európai Központi Bank (EKB) férfiak dominálta belterjes világát- mondja Philippe Legrain, az Európai Bizottság korábbi vezető gazdasági tanácsadója. Arról beszél- részben személyes ismeretség alapján – hogy a jelenlegi európai és globális helyzetben csöppet sem fog ártani az EKB-nak, hogy a sokak által tapasztalatlannak, „fél-műveltnek” tartott Christine Lagarde tölti be ősztől az elnöki tisztséget.

Zentai Péter: Leegyszerűsítetten fejezem ki magam: az volt eddig jó az Európai Központi Bankban, hogy mindig a pénzügyi-banki szakma „óriásai” vezették, ennél (is) fogva döntéseit „holt komolyan” vették a piacok. Vajon nem értékelődik le az Unió jegybankja, nem válik komolytalanabbá azáltal, hogy ezentúl nem egy „szakmai óriás” irányítja, illetve csak és kizárólag politikusok egymás közti alkudozásainak eredménye Christine Lagarde asszony várható kinevezése a Bank élére?

Philippe Legraine: Kétségtelenül nem szerencsés, sőt inkább lehangoló, hogy nemcsak az Európai Központi Bank elnökének megválasztása, hanem az összes többi, EU-hoz kapcsolódó kulcspozíció elosztása kormányfők, államfők zárt ajtók mögötti alkujának eredményeként történt. Ez csöppet se növelhette az Unió iránti össznépi bizalmat a tagállamokban.

Mégis állítom, hogy Lagarde asszony kiváló választásnak fog bizonyulni. Még akkor is, ha nyilvánvaló tény, hogy vele kapcsolatban a nemzetállami politikusok szinte csak azt vették figyelembe, hogy egy nő, aki francia és a konzervatív Európai Néppárthoz húz.

Milyen kvalitásai alapján állítja, hogy kiváló EKB elnök lesz?

Nemcsak a személyes ismeretség, hanem objektív „történeti” bizonyítékok alapján mondom, hogy végtelenül elszánt és tehetséges ember. Ezt bizonyította fiatalabb korában jogászként, aztán politikusként, legutóbb nemzetközi „technokrata” csúcsmenedzserként. Az IMF vezéreként pedig nyolc év alatt hatalmas tapasztalatra tett szert. Figyelemreméltó bátorságról és – igen – szakértelemről tanúskodott, hogy 2012 nyarán, mindenki másnál előbb állt Mario Draghi mögé, mikor is az EKB olasz elnöke (az euró krízis mélypontján) értésre adta: „kerül, amibe kerül”, de minden áron meg kell menteni az eurót.

Ezt mindenki így gondolta.

Nagyon téved. A német kormány, sőt az EKB vezetése sem volt egységes ebben a kérdésben. A bankár szakmában óriási névnek számító Jens Weidmann, a Bundesbank elnöke – aki mellesleg egészen most június elejéig az elnöki poszt szinte biztos várományosának számított – és főként Draghi elődje, Jean-Claude Trichet ellenezte a „kerül, amibe kerül” megközelítést. Különösképpen azt, hogy Mario Draghi ezt ország-világ előtt, a lehető legegyértelműbben kijelentse.

De meg kell említenem a görög adósságkrízis kezelésének ügyét is! Tény ugyan, hogy a válság kezdeti szakaszában, 2010 körül, Christine Lagarde az IMF új vezérigazgatójaként azok közé tartozott, akik visszautasították, hogy Görögország adósságvisszafizetési haladékot kapjon, de egy évvel később már vehemensen követelte a görögök megsegítését. Továbbá ne feledjük, hogy Lagarde asszonynak volt bátorsága önkritikát gyakorolni. Nyíltan elismerte, hogy az általa irányított IMF hibázott, amikor – első körben – elutasította a görögök kérését adósságállományuk radikális könnyítésére.

Ez csak azt bizonyítja, hogy Lagarde asszonynak jó politikai érzéke van, ha úgy tetszik, jó politikus. De akkor is, Draghi és Trichet – nem politikusként, hanem független szakemberekként foglaltak állást rendkívüli kihívások kapcsán. Ezt a piacok komolyabban veszik, mint a politikusi szövegeket. Pláne mostanában.

Éppenséggel mostanában – a politikusok „reneszánsza” korszakában – jelent hozzáadott értéket, ha valaki EKB elnökként jól érti és alkalmazza a politikusok nyelvét, ha kiismeri magát a politikai döntéshozók egyre duzzadó „egóján”. Hogy el ne felejtsük: Mario Draghi 2012 júliusában legelőször Angela Merkellel osztotta meg tervét az euró bármi áron való megmentéséről, s – ügyesen – az ő jóváhagyást megszerezve állt ki a piaci szereplők, illetve a nagy nyilvánosság elé.

Lagarde asszony kapcsán pedig ne feledjük, ugyanaz volt vele szemben a „vád” 2010-2011-ben is, amikor az IMF élére jelölték: nem ért a pénzügyekhez. A Washingtonban töltött nyolc-kilenc éve azonban egyáltalán nem igazolta kritikusainak kétségeit. „Álomcsapatot” állított össze maga körül a legjobb pénzügyi és közgazdász szakemberekből. Borítékolható, hogy ugyanerre törekszik majd ősztől az EKB-ban is.

Ön szerint mely konkrét kihívások kezelésében tudnak érvényesülni Lagarde erényei? Értem ezen azt, hogy – szakmai hiányosságait – rugalmassággal, kreativitással igyekezhet kompenzálni.

A nagy központi bankok, jelen esetben az EKB előtt álló legsúlyosabb kihívás, hogy mínusz tartományban vannak a hivatalos kamatok, de ennek dacára csak két százalék körüli az infláció. Az EKB mennyiségi könnyítései végeredményben nem oldották fel ezt a problematikát, miközben egyszerűen nincs már „tér” további QE-k bevetésére, az államkötvények további felvásárlásai nem segíthetnek az áldatlan helyzeten. Következésképpen olyan, korábban ki nem próbált, vagy egyszerűen fantazmagóriának számító, a pénzügyi és a gazdasági szférát szélsőségesen megosztó lépésekre kellhet hamarosan elszánnia magát az új EKB elnöknek, mint például az úgynevezett helikopter pénz bevetése. Ez lényegében azt jelenti, hogy uniós polgárok milliói között óriási mennyiségű ingyen pénzt szórnának szét.

Rendkívüli kihívással fog szembe kerülni Christine Lagarde asszony, amikor élesedni kezd Donald Trump háborúja az európai import ellen, és amikor már Európában is érezteti hatását Kína lassulása.  A Brexit egyre inkább -valószínűsíthetően megállapodás nélküli- ellenőrizetlenül beinduló folyamata mindeközben szintén roppant módon korlátozza az EKB elnök mozgásterét abban, hogy klasszikus módszerek bevetésével próbálja ösztönözni a fogyasztást.

Meggyőződésem, hogy ilyen helyzetben egy félig-meddig kívülálló, de kreativitását számtalanszor bizonyított, a legjobb szakembereket maga köré gyűjteni képes, nagyon tanulékony, rugalmas nő „friss levegővel” tudja elárasztani az EKB férfiak dominálta belterjes világát.