HOLD

Kalapács és toll a Holdon

1971-ben, David Scott űrhajós végrehajtotta Galilei kísérletét az Apollo 15 küldetés keretében: bemutatta, hogy a Hold felszínén az egyszerre leejtett kalapács és madártoll egyszerre esik le.  Miért tartották fontosnak az űrhajósok, hogy bemutassák ezt az igazán egyszerű kísérletet?

A Földön a hétköznapi tapasztalat ennek ellentmond: a kalapács sokkal gyorsabban esik le. Galilei zsenialitása abban állt, hogy észrevette, hogy a megfigyelt jelenség két erő együttes hatását mutatja, nemcsak a gravitáció gyorsítja, hanem a közegellenállási erő lassítja a leeső tárgyakat. Ez a fékezőerő a toll esetében összemérhető a toll súlyával (azzal az erővel, amivel a gravitáció vonzza), így észrevehetően kevésbé gyorsul, és emiatt később esik le. A közegellenállási erőt – a levegő fékező hatását – a Földön csak vákuumkamrában lehet kiiktatni, míg a Holdon, a légkör hiányában, adottak a kísérlet feltételei.

Az Apollo űrhajósok átérezték, hogy a holdutazás a tudomány diadala is egyben. Számukra a fizika nem egy tantárgy volt az iskolában, amit le kellett tudni, hanem az a tudáshalmaz, ami lehetővé tette ezt a hihetetlen kalandot. Persze ismerték az áramlástant, ami a rakétahajtóművek tervezéséhez szükséges, az elektromosságtant, ami a fedélzeti műszerek működéséhez kell, az elektromágneses hullámok elméletét, ami a rádiózáshoz szükséges, és a modern fizika ágai közül a szilárdtest fizikát, ami az elektronikus számítógépek alapja, de mind közül a gravitáció nyűgözhette le őket leginkább. Talán az egyszerűségével és azzal, hogy az újkori fizikát Newton a gravitáció és a mechanika matematikai formába öntésével indította el. Neki köszönhetjük, hogy a tudományos problémákra még ma is táblázatokban, idősorokban és függvényekben keressük a megoldást…

Az Apolló űrhajósok azt élték meg, hogy a holdutazásnak, a hatalmas kalandnak, amiben rész vettek, – hiába az odajutáshoz szükséges rakétatechnika, a navigációhoz szükséges komputer, és a kommunikációhoz szükséges rádiótechnika – mégiscsak a Galilei és a Newton által megértett mechanika az alapja.

HOLD rovat