Kapitalizmus nélkül nincs demokrácia

Lelkes egyetemisták egy csoportja elkülönülten vonult a Budapest Pride-on, mert meg szerették volna különböztetni magukat a “kapitalista” felvonulóktól, a cégektől és magánvállalatoktól. Egyéni szabadságjogokat, jogállamot szeretnének, de szabad vállalkozást és piacgazdaságot nem. Csak hogy ez fából vaskarika, mert ugyan össze tud bútorozni a kapitalizmus autokráciákkal, sőt, akár diktatúrákkal is, viszont magántulajdonon alapuló kapitalizmus nélkül nincs jogállam. Tehát, aki jogállamot akar, annak kapitalizmust is kell akarnia, ez a sine qua non-ja, azaz olyat kívánnak, ami a gyakorlatban nem létezik. (Az ábra forrása Kornai János Látlelet c. könyve)

Forrás: Vakmajom a Facebookon