Kötvénypiaci kockázatok

Az alábbi ábrán az látható, hogy a globális kötvénypiaci szereplők az elmúlt harminc évben nem tapasztalt hosszúságú, hétéves durációjú (átlagos hátralévő futamidejű) kötvényportfóliót tartanak. A duráció megmutatja egy kötvényportfólió kamatérzékenységét, vagyis azt, hogy a kamatok egységnyi elmozdulására hány egységgel változik a kötvényportfólió hozama. Jelen esetben, amennyiben 1%-kal emelkedne az átlagos globális kamatszint, úgy a befeltetők megközelítőleg 7%-os veszteséget szenvednének el. A 1990-es évektől a 2008-as válságig öt év körül alakult a kötvényportfóliók átlagos hátralévő futamideje.

Forrás: Bloomberg.com

A grafikon hűen tükrözi, hogy mi is történt a pénz- és tőkepiacokon 2009 óta. Ahogy a jegybankok folyamatos kamatcsökkentéssel, majd kötvényvásárlásssal lejjebb vitték az elérhető hozamokat, úgy fordultak a vevők az egyre hosszabb, még érzékelhető kamatot mutató kötvények felé. A folyamat oda vezetett, hogy napjainkra a kötvénypiaci hozamok a történelmi mélypotjukra estek. Ennek köszönhetően a globális kötvénypiac nagyon szép visszatekintő teljesítményt tudott felmutatni az elmúlt években.

A folyamatnak pusztán egy szépséghibája van. A befektetők általában a múlt teljesítményéből indulnak ki, és tapasztalatom szerint nem mindig mérik fel a potenciális kockázatokat kellő mértékben. Jelen pillanatban egy esetleges kötvénypiaci turbulencia, eladási hullám rég nem látott mértékű veszteségeket tudna okozni a befektetők számára. Gyanítom, hogy sokan valójában nincsenek tisztában a felvett és tartott pozíciójuk tényleges kockázatával.