közalkalmazotti bértábla

Közalkalmazotti bértábla 2021

A közalkalmazásban lévők bére minden évben az aktuális közalkalmazotti bértábla szerint kerül meghatározásra. A módszertan szerint a közalkalmazotti fizetési osztály, valamint a közalkalmazotti fizetési fokozat határozza meg a béreket. A közalkalmazotti fizetési fokozatot a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évek száma határozza meg, míg a közalkalmazotti fizetési osztály leegyszerűsítve a közalkalmazott képzettségét, illetve az általa ellátott munkakörhöz szükséges képzettségi szintet takarja. Alapvetően minél magasabb a képzettségi fokozat, illetve minél hosszabb a közalkalmazásban eltöltött idő, annál magasabb a közalkalmazotti bér.

Közalkalmazotti béremelés

A tábla maga, úgynevezett szorzószámokat tartalmaz, amelyek évente kerülnek meghatározásra. A szorzószámok és a szintén évente felülvizsgált, fizetési osztályhoz tartozó garantált illetmény eredménye a tényleges közalkalmazotti bér. A meghatározás szerint, így négy módon emelkedhet közalkalmazotti bér:

  • A garantált illetmény növekedésével
  • A szorzószámok felülvizsgálatával
  • Közalkalmazásban eltöltött idő növekedésével
  • Magasabb képzéssel, illetve magasabb képzést igénylő munkakör betöltésével

Amennyiben az adott évben a közalkalmazotti bértábla alapján bérünk nem éri el a meghatározott bérminimumot, úgy fizetésünk az adott évi bérminimumra emelkedik. Így a fent felsorolt négy alapvető tényező mellé bejön ötödikként a bérminimum emelkedése is.

A szorzószámok 2008 óta változatlanok, azonban 2017 során három új, a jogviszony hosszához kapcsolódó sorral egészült ki a bértábla.

Közalkalmazotti bértábla 2021

Az alábbiakban közöljük a fizetési osztály, illetve a fizetési fokozat alapján meghatározott szorzókat, majd az általuk kiszámolt közalkalmazotti béreket. A második tábla a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott bruttó közalkalmazotti béreket tartalmazza. A sárgával jelölt mezők azok, ahol a bérminimumnál magasabb eredményre jön ki a bértáblában szereplő szorzó és a közalkalmazotti osztály által meghatározott illetmény minimum szorzata.

Közalkalmazotti bértábla 2021
A B C D E F G H I J
1 69,00% 77,00% 78,000% 79,00% 89,00% 122,00% 127,00% 129,50% 142,00% 154,50%
2 101.75% 101.75% 102.00% 102.50% 102.75% 103.50% 103.50% 105.00% 104.50% 106.00%
3 103.50% 103.50% 104.00% 105.00% 105.50% 107.25% 107.25% 110.00% 110.25% 113.50%
4 105.25% 105.25% 106.50% 107.50% 109.00% 111.00% 111.00% 115.00% 116.75% 121.00%
5 107.00% 107.00% 109.00% 110.00% 112.50% 114.75% 114.75% 120.00% 124.25% 128.50%
6 108.75% 108.75% 111.25% 112.50% 116.00% 118.50% 118.50% 126.00% 131.75% 136.00%
7 110.75% 110.75% 113.75% 152.50% 119.75% 122.25% 122.25% 133.50% 139.25% 142.00%
8 112.75% 114.00% 116.25% 118.75% 123.50% 126.50% 127.25% 141.00% 146.75% 148.25%
9 115.00% 117.25% 119.50% 122.50% 127.25% 130.75% 133.25% 148.50% 152.75% 154.50%
10 117.25% 120.75% 123.00% 126.25% 131.00% 136.75% 139.50% 156.00% 158.75% 160.75%
11 119.50% 124.25% 126.75% 130.00% 134.75% 142.75% 145.75% 162.50% 164.75% 167.00%
12 121.75% 127.75% 130.50% 133.75% 137.75% 148.75% 152.00% 169.00% 170.75% 173.25%
13 124.00% 131.25% 134.25% 137.50% 140.75% 154.75% 158.25% 175.50% 177.75% 180.25%
14 126.25% 135.00% 138.00% 141.25% 144.25% 160.75% 164.50% 182.00% 184.75% 187.25%
15 128.50% 138.75% 141.75% 145.00% 147.75% 166.75% 170.75% 188.50% 191.75% 194.25%
16 130.75% 142.50% 145.50% 148.75% 151.25% 172.75% 177.00% 195.00% 198.75% 201.25%
17 133.00% 146.25% 149.25% 152.50% 154.75% 178.75% 183.25% 201.50% 205.75% 208.25%
Közalkalmazotti fizetések 2021 
HUF A B C D E F G H I J
1 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600
2 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600
3 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600
4 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600
5 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600
6 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600
7 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 219,390
8 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 229,046
9 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 216,905 238,703
10 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 225,425 248,359
11 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 233,945 258,015
12 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 218,855 242,465 267,671
13 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 227,273 252,405 278,486
14 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 235,690 262,345 289,301
15 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 216,853 244,108 272,285 300,116
16 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 210,755 224,790 252,525 282,225 310,931
17 161,000 210,600 210,600 210,600 210,600 218,075 232,728 260,943 292,165 321,746

Hasonló cikkeink: Felmondási időMinimálbér 2021Bruttó nettó jelentése és számítása, Éjszakai pótlék, Munkanélküli segély