Magyaroroszág ezúttal kedvezőbb helyzetben

Forrás: HOLD Alapkezelő