Marx az Aldiról

„A burzsoázia az összes termelési szerszámok gyors tökéletesítése, a végtelenül megkönnyített közlekedés révén valamennyi nemzetet, még a legbarbárabbakat is, belerántja a civilizációba. Áruinak olcsó ára az a nehéztüzérség, amellyel rommá lő minden kínai falat, amellyel kapitulációra bírja a barbárok legmakacsabb idegengyűlöletét is.” (Marx-Engels: Kommunista kiáltvány)

Biztos a Lidlre meg az Aldira gondoltak az urak, úgy feltörik alacsony árakkal a kapitalizmus- és idegengyűlölő barbárokat, mint mókus a mogyorót, és tudtukon kívül belerántják őket a civilizációba. 100%-os igazság!

Forrás: Vakmajom a Facebookon