feb.
5
2015

Minden rosszban van valami jó

Az idei évben meg fog remegni a vagyonkezelők keze – világszerte. Ezt prognosztizálja a Fidelity Worldwide Investment Svájcra, Ausztriára és egész Kelet-Európára szakosodott igazgatója, Adam Lessing. A Porfolio.hu befektetési konferenciáján készítettünk vele interjút, amelyben egyebek között megelőlegezi az amerikai részvénypiac és a dollár további, tartós erősödését, ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy váratlan, éles fordulatokat hoz az idei esztendő a globális tőkepiacokon. Az okok között találjuk a beláthatatlan geopolitikai helyzetet, és a fenntarthatatlan a negatív kamatkörnyezetet. A legerőteljesebben a nagy intézményi befektetők, például a nyugdíjalapok szenvedhetnek, jobb szituációban maradnak hozzájuk képest az abszolút hozamú vagyonkezelésre specializálódott alapok. Mindenesetre az idén erősebb lesz a vagyonkezelők hajlama arra, hogy eladjanak, mintsem hogy vásároljanak…

Zentai Péter: Az utóbbi időben tartott előadásain egyre gyakrabban hozza fel a digitalizáció és általában a termelés masszív robotizálódása nyomán feltáruló befektetési lehetőségeket. Ha robotok kezdenek az embernél olcsóbban termelni, akkor világszerte emberek millióit kell elbocsátani – még a magasabb kvalifikációt igénylő helyekről is. A fizetőképes kereslet sorvadása a fogyasztás gyengülését hozza és ez át fog gyűrűzni a tőkepiacokra is…

Adam Lessing: Összességében a termelés minősége változik: erőteljesen javulni fog a digitalizációnak köszönhetően. Kínának az utóbbi néhány évben mutatott fejlődésén bizonyítható, hogy némely piacokon már micsoda erővel tolódik át a termelés a primitívből, az olcsó munkaerőt igénylőből az egyre kvalitásosabb irányba, s hogy ez a folyamat egyre több és több milliónyi kínait tesz sokkalta jobb módúvá, olyan kínaiakat is beleértve, akik átképezték magukat, holott korábban alig kerestek pénzt.
Ez egy globális folyamat leképeződése. A robotok terjedése az olcsó munkahelyek felszámolódásához kétségtelenül elvezet, viszont – közvetve-közvetlenül – mégis segíti, hogy a munkájukat elvesztő emberek és az új generációk egyre rafináltabbá váljanak, egyre magasabb képzettségre tegyenek szert, sokkalta jobban fizető munkahelyeken helyezkedjenek el, s így gazdagodjanak. Magasabb életszínvonal, magasabb fogyasztás…

Európában ez egyelőre nem így van. Hiszen némely egészen fejlett, sőt élenjáró országokban is példátlanul sokan vannak munka nélkül, példa erre Franciaország. Ott is, másutt is jól képzett emberek nem találnak maguknak munkahelyet.

Kezdem azzal, az európai ipar is évek óta rendkívüli mértékben modernizálódik. A termelésből eltűnik az alacsony minőségi érték, s helyette megállíthatatlanul tör előre a magas minőséget, az összetett tudást igénylő produkció. Európában még inkább, mint Ázsiában: folyamatos az innováció.
A magas európai munkanélküliséget közvetve sem generálja az innováció.
Az (európai) munkanélküliség elsősorban a hitel leépítési, leépülési folyamattal (deleveraging) hozható összefüggésbe. Az állami és a családi költségvetések „recessziója” hozza ezt létre: a szükségszerű megszorítás minden szinten, mert a tartható növekedés beindítása végett ki kell takarítanunk magunk körül a tarthatatlan adósságokat. Ennek a folyamatnak fájdalmas, sajnálatos, de természetszerű áldozata például rengeteg munkahely. Ugyanakkor ahol viszont túljutottak a hitelundor, hitelleépülés szakaszán, például Írországban vagy a balti országokban, ott már hozza is a gyümölcseit a munkaerőpiacon az időközben bekövetkezett minőségi váltás a gazdasági szerkezetben, masszívan halad előre az innováció, vele párhuzamosan pedig az egészségesnek tetsző gazdasági növekedés.

Ön erősen ajánlja a portfoliókezelők figyelmébe a demográfiai trendek figyelését. Európa öregszik. Franciaország kivételével – Németországban, Olaszországban rendkívüli mértékben – egész Európa azzal küszködik, hogy egyre kevesebben születnek. Hogy élénkülhet ilyen körülmények között a fogyasztás?

Nyilvánvaló, hogy Európa népessége nem bővül. A jó hír ebben az, hogy tovább élünk, egészségesebbek vagyunk, egyebek között azért, mert aránylag jól és minőségi életet élhetünk. Amit vagyonkezelői szemmel látni kell, hogy az európai demográfiai folyamatok felerősítik az egészséggondozással kapcsolatos iparágak és szolgáltatások gazdasági jelentőségét, valamint a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó ágazatokét.
Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az európai népességfogyás gazdasági ellensúlyozása érdekében elkerülhetetlen a bevándorlás gyorsulása a Európán kívüli régiókból.

A háztartások szintjén Európa-szerte nagy a spórolás. Az emberek nem csupán attól riadtak meg, hogy bármikor a jövőben újból eladósítsák magukat, mesterségesen nyomják le életszínvonalukat vagy kevesebbet fogyasszanak. Szerintem kevesebbet utaznak, kevésbé mernek minőségi életet élni… Ez hátráltatja a piaci élénkülést?

Egy akkora drámaisággal beütött hitelválság nyomán, mint amit magunk mögött tudunk, a lehető legtermészetesebb jelenség a fogyasztás visszaesése. Az a jellegzetességük az ilyen ciklusoknak, hogy az emberek késleltetik, időben kitolják eredetileg korábbra tervezett vásárlásaikat, beruházásaikat. Nem cserélik le a mosógépüket vagy az autójukat… Ez azonban ciklikus jelenség, amit természetszerűleg követ a fellendülési, élénkülési ciklus. Ennek a „lábadozásnak” jól lehet már érzékelni a jeleit, különösképpen azokban az országokban, ahol túljutottak a hitelleépülésen és új szerkezetűvé tették a gazdasági működést. Egész Európában ébred a fogyasztás, ami különösen jól érezteti a hatását az autóipari megrendelések élénkülésében.

Mit tanácsol magyar befektetőknek, portfóliókezelőknek tanulságként?

Az abszolút hozamra fókuszálók azok, akik szabadon és rugalmasan dönthetnek kötvény- és részvényportfóliók kialakításai, átrendezései között, az ő számukra evidens, hogy a jelen időszak a részvényeknek kedvez. Mégpedig meghatározó módon az amerikai részvényeknek. Az amerikai piac gyorsan és fenntartható gyorsasággal bővül. Erős fundamentum ezen növekedés alatt az irtózatos mennyiségű saját kitermelésű palaolaj-palagáz. Amerika önellátóvá lett az energia terén. Eközben az amerikai ipar rugalmasabb, innovatívabb, mint bármely konkurensé.

Dobjuk ki a kötvényeket a portfóliókból?

Tudatosan, következetesen mondjuk ügyfeleinknek, hogy a piacok még a tavalyi évhez képest is volatilisabbá válnak idén! Hirtelen és egészen éles fordulatok fogják jellemezni a kereskedést – minden téren. 2015-ben különösen erős hatásokat képes előidézni a geopolitika… Szóval a fokozódó volatilitás az, ami bennünket zavar.

Ezt nem lehet tudni előre…

A piacok általánosságban nem olcsók. Hosszú ideig tartott a „bika” piaca, a ralikban egyre kisebb a szufla. Ezt mindenki érzi, következésképpen önmagában véve az is aggasztó, hogy a befektetők – borítékolhatóan – még az idén kezdenek megriadni, mind jobban fog remegni a kezük. Az eladási hajlam erősödik az ilyen periódusokban, a vételi hajlam pedig csökken. És e mögött az államkötvények abszurd hozamszintjei is szerepet játszanak. Egyszerűen tartósan fenntarthatatlan állapot a negatív kötvényhozam-világ, általában a negatív kamatkörnyezet. Ilyen körülmények között nagy intézményi befektetők, például a szigorú szabályok között ténykedni kényszerülő hatalmas nyugdíjalapok borzalmas körülmények közé sodródnak. Meg van kötve a kezük, nem tudnak profitálni a részvénypiacon elérhető magas hozamokból, ennél fogva gyenge teljesítményt kénytelenek felmutatni ügyfeleik felé. Ennek rossz vége lehet a tőkepiacokra nézve.

A devizapiaci rizikókról nem is szólva!

A devizapiacok válnak a leginkább volatilissé. Előre kiszámíthatatlan rengések sora várható. A devizaspekulációkat messze el kell kerülni, a legbiztosabb fundamentum az alapkezelők számára a saját devizához való ragaszkodás. Egyedül Japánban figyelhető meg a szisztematikus, jól nyomon követhető, szinte törvényszerű korreláció: a jen gyengülésével párhuzamosan erősödnek a japán részvények, a pénz erősödésével párhuzamosan csökkennek a tőkepiaci árak. A másik devizakapaszkodó az amerikai dollár. A mögöttes gazdaság növekedése olyannyira biztosítottnak látszik, hogy nyugodtan bízhat a vagyonkezelő a dollár további erősödésében.