Júl.
31
2018

Öngyilkosok évada

Az Egyesült Államokban az utóbbi időben évente nagyjából kétszer annyi öngyilkosság történik, mint ahány gyilkosság. Egyes szakértők öngyilkosság járványt emlegetnek. A Stanford Egyetem és más amerikai tudományos intézmények közös kutatást végeztek a téma kapcsán, ami a Nature Climate Change című folyóiratban jelent meg. Évtizedekre visszatekintést biztosító statisztikai adatok, illetve a közösségi portálokon publikált friss bejegyzések millióinak feldolgozása alapján összefüggés mutatható ki az általános hőmérséklet-emelkedés és a polgárok hangulatának vészes romlásából is következő öngyilkossági trend erősödése között. E trend gazdasági-társadalmi következményei beláthatatlanok. Marshall Burke, a Stanford klímaváltozással, élelmiszerbiztonsággal és viselkedéskutatással egyaránt foglalkozó professzorát, a kutatás vezetőjét szólaltattuk meg.

Zentai Péter: Jól értem-e tanulmányuk fő üzenetét – minél hosszabbak és forróbbak a nyarak, annál valószínűbb, hogy az ember önkezével vet véget életének?
Marshall Burke: Ez így leegyszerűsített értelmezése a tanulmányunknak, de összefüggések sora támasztja alá, hogy a klímaváltozás, a trendszerű melegedés kézzelfogható jeleinek szaporodásával párhuzamosan növekszik az öngyilkosságok száma.
Az azonban természetesen nem állítható, hogy az általános felmelegedés a fő oka az öngyilkosságok szaporodásának. Az öngyilkossági trend erősödése rengeteg társadalmi-gazdasági és mentális, valamint egyéb egészségügyi tényezővel és azok egymásra hatásával magyarázható.
Tény, hogy az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában növekvő tendenciát mutatnak a számok. Jelzem, Észak-Amerikából illetve Mexikóból szerezhetők be a világ legrészletesebb statisztikái – mégpedig sok évtizedre visszamenőleg – az öngyilkosokról: tettük pontos idejéről, nemi és korosztályi megoszlásukról, foglalkozásukról, lakhelyükről.

Feltételezem, minél szerencsétlenebbek, minél szegényebbek az emberek, annál inkább hajlamosak megölni magukat….
Néhol bizonyítható ilyen összefüggés, másutt viszont egyáltalán nem. Az Egyesült Államok közép-nyugati államaiban és általában az agrárövezetekben az országos átlaghoz képest valóban figyelemreméltóan erősödik a tragikus tendencia. Minél nagyobb kárt okoz a szárazság a termésben, minél reménytelenebbnek tűnnek a pénzbevételi kilátások, annál több öngyilkossági esetet regisztrálnak. Márpedig az utóbbi években a negatív terméstrendek voltak jellemzők az adott vidékeken – s ezt a jelenséget a klímakutatók az általános felmelegedéshez kötik. Az is tény, hogy egyes államokban kiugróan magas volt az utóbbi években a lecsúszó középosztályhoz tartozók, a munkahelyük elvesztésétől, jövedelmük csökkenésétől rettegő 50 év körüli fehér férfiak száma.
A feldolgozott adatok összességében azt is jelzik, hogy a hosszú, forró nyarak idején mindenütt erősebbnek tűnik az öngyilkossági hajlam.

A nyár a munkaerőpiacokon – a mezőgazdaság vagy az ipar helyzetétől elvonatkoztatva – amúgy is „holtszezonnak” számít…
A gazdasági „holtszezon” azért nem szükségszerűen kell, hogy növelje a halálozások számát, ahogy korábban ez nem is volt annyira jellemző, mint mostanság. A hűvösebb amerikai vidékeken egyébként – gazdasági ciklusoktól függetlenül – kevésbé aggasztók a statisztikák. Ráadásul az kiolvasható belőlük, hogy jómódúak, sőt kimondottan gazdag emberek lakta amerikai vidékeken újabban – relatíve – nagyobb ütemben terjed az „öngyilkossági járvány”, mint a szegényebb körzetekben.

Mindenesetre az elmúlt két hónapban több olyan öngyilkosságról kaptunk híreket Amerikából, amelyeknek áldozatai felettébb sikeres, gazdag emberek voltak…
A celebek hatalmas publicitást élvező személyes sorstragédiái a mentálisállapot-romlással épp’ annyira lehetnek összefüggésben, mint az általunk feldolgozott statisztikákkal, amelyek arra világítanak rá, hogy például Texas állam egy sor, felső osztályokhoz tartozók által lakott részein magasabb az öngyilkossági ráta, mint a határ túloldalán található szegényebb, gazdasági pangás sújtotta mexikói régiókban. Ami tény: mind az átlagosan szegényebb Mexikóban, mind a gazdagabb Egyesült Államokban, sőt Kanadában is meredeken emelkedik az öngyilkossági ráta. 1999 óta 30 százalékkal!
Ezen idő alatt az átlagos hőmérséklet jelentősen emelkedett. De e tény rögzítése azért még távolról sem elegendő annak bizonyításához, hogy a klímaváltozás meghatározó oka az öngyilkosság terjedésének.

Ha egyébként létezik valamiféle összefüggés öngyilkosságok, esetleg gyilkosságok számának emelkedése és a fokozódó meleg között, akkor azt feltételezném, hogy kevésbé sújtja a tragikus „járvány” azokat a részeket, ahol minden otthont, munkahelyet, hivatalt hűtenek, ahol az élet természetes velejárója a légkondicionálás.
Logikus a feltételezés, de az mégsem állja meg a helyét. Az viszont igen, mert számokkal bizonyítható – miután feldolgoztuk több ezer észak-amerikai és mexikói település, megye, kisebb régió sok évtizedre visszanyúló adatait –, hogy a szokatlanul meleg hónapokban, amikor az átlagos hőmérséklet 1 Celsius fokkal haladja meg az előző évek átlagát, az Egyesült Államokban körülbelül 1 százalékkal, Mexikóban 2,1 százalékkal többen követnek el öngyilkosságot.

Lehet, hogy az emberek „agyára megy” a meleg – ha folytatódik az általános hőmérséklet-emelkedés?
Tartós és nagy melegben idegesebbek vagyunk, agresszívabban viselkedünk és destruktívabban, illetve depresszívebben éljük meg, dolgozzuk fel a fejünkben a körülöttünk tapasztaltakat. Tudós csoportunk egy részlege 600 millió Twitter és a közösségi portálokon megjelentetett üzenet algoritmikus feldolgozása alapján megállapította, hogy a legmelegebb nyári hetekben radikálisan növekszik a depresszív és az agresszív tartalmat hordozó szavak száma. Hőség idején az emberek – legalábbis Észak-Amerika-szerte – félelmetesen nagy tömegben továbbítanak olyan kommenteket, amelyek saját életük, általában az élet egészének értelmetlenségét, a kilátástalanságát vagy a háborúk, egyéb kataklizmák elkerülhetetlenségét propagálják.

Ráadásul az Egyesült Államokban – más országokhoz képest – könnyebb lőfegyverhez jutni.
Ez is tény, de ettől függetlenül az is az, hogy az Egyesült Államokban minden egyes napra átlagosan 123 öngyilkosság jut. Jól érzékelteti az arányokat, hogy 2016-ban kétszer annyi öngyilkosság történt ebben az országban, mint ahány gyilkosság. Az öngyilkosság mára a legfőbb halálozási okok egyikévé vált Amerikában. A szuicid trend márpedig – az általunk feldolgozott adatok és az azokon nyugvó tanulmányunk szerint – az átlaghőmérséklet növekedésével erősödik.