Privát vagyonkezelés – a magyar piac egy szemszögből

A Euromoney díj kapcsán megfogalmazódott gondolatok végén jeleztem, hogy a vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdésekről az előttünk álló időszakban írni fogunk. Az elmúlt másfél évtized tapasztalataiból merítünk és természetesen olykor szubjektív véleményünket is megfogalmazzuk.

Néhány rövid megállapítás a magyar megtakarítási, befektetési környezetről.

A magyar megtakarítások (sajnos nagyon) alacsonyak a fejlett, nyugati társadalmakban felhalmozott vagyonokhoz képest. A lakosság egy szűk része azonban rendelkezik befektetendő likvid pénzzel és ha a tőlünk keletebbre levőkhöz hasonlítjuk magunkat, akkor a helyzet is jobb. A pénzügyi szolgáltatások és a közvetítőrendszer használata is normálisnak mondható (természetesen nem olyan sokoldalúan fejlett mint Londonban, Genfben, NY-ban vagy Szingapúrban) Mi alapvetően két ügyfél, illetve befektetői kört szoktunk megkülönböztetni. Az egyik akiknek van hosszútávú, több évre, sőt évtizedekre elegendő és magas összegű megtakarításuk, befektetésük. Olyan vagyonokra gondolok amelyeknek a nagyobb része sosem kerül elköltésre, hanem cél a tezaurálás, az értékmegőrzés és nagy valószínűséggel öröklendő elemek ezek. A második kör az ahol az időhorizont is rövidebb és az összeg nagysága is kisebb. Itt előbb utóbb a megtakarítás nagyobb része felhasználásra, elköltésre kerül(het).

Az elmúlt húsz év alatt Magyarországon mára már kétségtelenül kialakult egy szűk réteg akiknek a megtakarításai (nagyon) magasak (likvid eszközökben van néhány millió eurónak vagy dollárnak megfelelő összeg és e mellett kellően nagy nem likvid eszközzel is rendelkeznek). Itt már van akkora vagyon, hogy fontossá váljon a vagyonelemek térben és időben történő strukturálása, az adózási kérdések vizsgálata, és folyamatos figyelemmel kísérése, de még az adminisztratív teendők szakszerű elvégzése. Ezeknél az ügyfeleknél az átlagtól jelentősen eltérő portfóliókat lehet és sok esetben célszerű is kialakítani. A vagyonuk akkora már, hogy óhatatlanul szükségük van egy nagyon magasan képzett pénzügyi segítőre, és akkora befektetések felett rendelkeznek, hogy a kezelésért járó díjak nem járnak számottevő hozamveszteséggel (erről lesz még szó)

A kisebb, de már jelentős megtakarítással rendelkezők részére elsősorban kockázatok kezelése, az értékmegőrzés és a reálhozam elérése a cél. Ennél komplexebb feladatokra ha szükség is lenne rá, akkor fajlagos portfólióra vetített költségek magasak lesznek. Kollegáim (pl. Bankár) gyakran mondják, hogy a tervezés, a kockázatok ismerete, az adózási kérdések mind-mind hozzájárulnak az ügyfél helyzetének a javításához és itt a költségek sem extrém magasak. Ehhez nem kell több mint egy jól felkészült privát bankár, akinek ideje is van az ügyfélre (erről is lesz még szó). Amiről írni tervezünk a következő hetekben az hozamokról, költségekről, kockázatok kezeléséről, elgondolkodtató adózási kérdésről fog többek között szólni. A vagyon strukturálásának lehetőségei, az egyes szolgáltatások ismérvei, a nemzetközi diverzifikálás lehetőségét is érinteni fogjuk. Ezzel az alapblog.hu-n egy újabb terület élénkül meg. A befektetési intézményrendszer privát vagyonkezelési és privát bankári területeit fogjuk tárgyalni, a pozitív és negatív tényezőket egyaránt mérlegre téve.