UFO-k nincsenek. UAP-ok viszont vannak

(a kettő egyébként ugyanaz)

Nyilvánosságra hozták, bár nem nagy dobra verve, az áltudományosságként kezelt témák közül az alternatív civilizációk ügyét, legalábbis hivatalos elismerést kapnak a földi ésszel felfoghatatlan természetű földi észlelések. Hosszú-hosszú éveken át tartó határozott titkolózást követően a legautentikusabb amerikai illetékesek és az amerikai katonai hírszerzés is hitelesnek nyilvánította azon videóanyagokat, amelyeket a világ legkorszerűbb gépeit irányító, magasan képzett pilóták rögzítettek. Amit látni, hallani – ahogy ezt Alex Wendt, az Ohio-i egyetem világhírnek örvendő politika-tudósa, (tehát nem a távoli civilizációk létezését, vagy a nem azonosítható természeti jelenségeket kutató szakember!) – mondja, immár egészen biztos, hogy sok olyan emberi észlelés nevezhető teljes mértékben autentikusnak, amely „repülőcsészealjakról” szól. Tudományosabban kifejezve: igenis lehet találkozni a légkörben, a világűrben, a tengereken, esetleg a földön tárgyakkal, jelenségekkel, amelyekre nincs egyelőre földi magyarázat.

Zentai Péter: Ön tehát látta mind a korlátozott számú „bennfentes” számára, mind a szélesebb publikum számára is nyilvánosságra hozott haditengerészeti „UFO” videókat.  Van köztük különbség?

Alex Wendt: Minden videónak ugyanaz a mondanivalója. Az éveken át titkolt anyag minden darabja – megítélésem szerint – egyformán hiteles.

Tulajdonképpen most Ön, egy világhírű tudós is azt állítja, hogy űrlények voltak vagy vannak köztünk. Ezt mondja?

Egyáltalán nem ezt mondom. Valóban tudós vagyok, de teljesen más területen. Félreértés ne essék, az én szavam nem vehető abban az értelemben komolyan, mint azoké, akik megszólalnak a témában vagy mint, ahogy a Pentagon 10 éven át volt szakmai-kutatási igazgatójáé, Luis Elizondóé. Ő irányította az azonosíthatatlan légi tevékenységek észleléséről szóló katonai, légvédelmi és haditengerészeti jelentések feldolgozását.

Ők azt állítják, hogy léteznek UFO-k, illetőleg „idegenek”?

Sem az UFO szót, sem az „aliens” (idegenek) szót nem alkalmazzák.  Űrlények létéről vagy nem létéről nincs semmiféle mondandójuk. Ilyen észlelések egyáltalán nem szerepelnek az anyagokban.

Az UPA az elfogadott tudományos kifejezés, a Pentagon, a Haditengerészet minden szakértője, beleértve a pilótákat is, akiknek „földi” tudásunkkal nem megmagyarázható észleléseik voltak és azokat filmre tudták venni, az Unidenfied Aerial Phenomenons-ként (UAP) (magyarul: Azonosítatlan (….hatatlan) Légi (légköri) Jelenségek)  szakkifejezést használják.

Ez tetszik: a UAP tehát a politikailag korrekt verziója az UFO-nak. Az UFO tudománytalan, az UAP pedig tudományos.

Az UFO szóösszetételhez az elmúlt évtizedekben a tudományosnak nem nevezhető világ, minden fikciós irodalom, film, bármilyen „műalkotás” űrlényeket kapcsolt…Most azonban – történelmileg is – új fejezet kezdődött. A  Védelmi Minisztérium, a Pentagon és a US Navy (Az Egyesült Államok haditengerészete) de facto elismerte azt, amit évtizedeken át határozottan cáfolt, tudománytalannak, sőt hazugságnak nevezett, tehát, hogy rendelkezésükre állnak közvetett, sőt erősen sejthetően közvetlen bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy Földünkön, a légkörben, a világűrben, a tengereken  rendszeresen feltűnnek egyelőre megmagyarázhatatlan, az Egyesült Államok tudományos életének tagjai által nem beazonosítható jelenségek. A hivatalosan megerősített abszolút hiteles fényképeken és videókon, a világ leggyorsabb, legkorszerűbb hadigépeit vezető, kiemelkedően képzett pilóták által real-time (valós időben) kommentáltan olyan jelenségek, konkrétan eszközök tűnnek fel, amelyek mozgása, fizikai megjelenése, megjelenéseinek változtatási képessége, sejthetően ezen eszközök alapanyag összetétele, „minden egyes porcikája” megmagyarázhatatlan amerikai tudásunkkal.

Mi az, hogy amerikai tudással? Létezik nem amerikai, de földi tudás?

Sok mindent tudhatnak nem amerikai tudósok. Nem igaz? Minden esetre ez olyannyira érzékeny, rendkívüli jelentőséggel, potenciállal bíró téma, amelynek kapcsán felettébb óvatosnak kell lennünk a kifejezésmódot illetően is.  Bár, nem találkoztam olyan autentikus, hivatalos „jelenségkutatóval”, aki esélyét látja annak, hogy az amerikai pilóták, haditengerészek, amerikai vizsgáló eszközök által felmutatott jelenségek illetőleg eszközök példának okáért Kína vagy Oroszország „találmányai”, melyekkel amerikai felség vizeken, az Egyesült Államok légkörében – mondjuk – kémkednek.

Olyasmikről van szó, amiknek működése, mozgásának látszólagos logikátlansága, minden tekintetben ellentmond az emberiség által ismert természeti törvényeknek. Nem szólva arról, hogy ép ésszel fel nem fogható jelenségeket láttak amerikai és – állítólag – orosz űrhajósok a világűrben. Ilyenekről beszélt az első Holdra szállásban részt vett Aldrin űrhajós is.

De a tudományos körökben ezen jelenségeket az illető asztronauták hallucinációiként tüntették fel. Egyébként pedig, kérdezem: miért nem engedték be a tudományt erre a területre?

Erről csak feltevéseink lehetnek….

A kormányok, a gazdasági-pénzügyi-politikai világelit összeesküvése?

Nem komolyan kérdi ugye? Nyilvánvaló, hogy képtelenség egy olyan konspirációt kiépíteni, hogy „eltitkoljuk az emberiség előtt, hogy léteznek UPA-k”. Ha ilyesmire képes lenne az úgynevezett világelit – ráadásul amelynek politikai, kor – és minden egyéb összetétele folyamatosan változik időben és térben egyaránt – akkor arra pláne képes kellene legyen, hogy megakadályozzon globális, legalábbis politikai, katonai katasztrófákat.

Nincs ilyen elit, nincs összeesküvés, viszont titkolózás kell legyen.

A hidegháború idején az orosz, az amerikai és ki-ki szövetséges ország-hálózata felmérhetetlen rizikóként tekinthetett bármilyen – akkor UFO-nak nevezett – tematika nyilvános kezelésére.

De még itt és most, a globalizálódás ezen fokán, sem mutatkozik óriási publicitás egy olyan, egyébként rendkívüli fejlemény körül, hogy a Pentagon egyrészt elismeri, hogy hosszú időn át az amerikai költségvetésből származó tekintélyes összegekért UPA jelenségeket vizsgált, ennek igazgatósága működött és most pedig ezt a tevékenységet átcsoportosítják a haditengerészeti hírszerzés égisze alá. Rendkívüli fejlemény továbbá, hogy megerősítik az UPA jelenségekre vonatkozó bizonyítékok egy részének hitelességét és nem cáfolják, hogy léteznek tárgyi bizonyítékok. Birtokában vannak és vizsgálatok tárgyaként foglalkoznak azonosítatlan, nem földi lények által készítettnek is nyilvánítható eszközök bizonyos maradványaival is.

A titkolózás tehát folytatódik, de nem úgy, mint eddig. Itt tartunk?

Lényegében igen, de aligha van arról szó, hogy valami nagy dolgot direkt eltitkolni akarnának illetékes kormányok, hatóságok, hírszerzői műhelyek.  Amíg egyértelműsíteni tudják, hogy vitathatatlanul nem földi eredetű anyagokból, nem földi eredetű tevékenységekből származó eszközök és jelenségek azok, amiket vizsgálnak, addig semmi egyébről nem ildomos szót ejteni, mint UPA-król, azonosítatlan légköri jelenségekről. Ott tartunk, hogy továbbra sem tudják beazonosítani őket. E tekintetben ugyanolyan féltudással bír a tudomány, mint a Covid vírus ügyében. Teljesen értelmetlen összeesküvéseket emlegetni a járvány kapcsán is, hiszen nem többről és nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a vírus természete, terjedése, mutációs képessége felől nincs teljes bizonyosság, olyan tudás, aminek révén egyértelmű, mi a teendője az érintett országoknak, tudományos műhelyeknek, kormányoknak, népeknek, az emberiségnek. UPA ügyben egy-az-egyben ugyanez a helyzet.

Mi a meglátása, minek van nagyobb esélye, annak, hogy „Idegenek” vannak köztünk, vagy hogy nincsenek egyáltalán „Idegenek”?

Nincs felelősségteljesen kimondható véleményem, mert nincs semmiféle tapasztalatom erre vonatkozóan. Olyan kérdés ez, mint az, hogy „van vagy nincs Isten”? A tudósoknak azonban erről az Isten létezését firtató témáról joguk van eszmét cserélni, kutathatják Istent.

Az áttörés, amelynek küszöbéhez érkeztünk, hogy az Embert a közeljövőben nemcsak más csillagrendszerek esetleges civilizációi után engedik kutatni, hanem előbb-utóbb hivatalosan elismerten, tudományos rangra emelve válik kutathatóvá, hogy vajon alternatív civilizációk vannak vagy nincsenek a földi valóságban.

A friss fejlemények ilyen irányba indultak el.