Elefánt-chart

Az oly fontos Elefánt-chart felülvizsgálata. Lehet, hogy a világ fejlett része azért megy el szabad piac- és szabad kereskedelem-ellenes, világosan önsorsrontó demagóg irányba, amerre a Brexittel elindult, mert statisztikai pontatlanságokkal eltorzítva tévesen értelmezik a valóságot.
Globálisan a jövedelemeloszlás veszteseinek vannak tekintve a fejlett európai–amerikai alsó-középosztályok, mert stagnált a jövedelmük, amikor a szegényeké nőtt. De ez nem igaz. Ha a fejlettből kivesszük a posztszovjet államokat meg Japánt, amelyek különböző okokból rosszul performáltak 1988-2008 között, és ezért lehúzzák a fejlett átlagot, akkor kiderül, hogy EU–USA középosztályban nagyon jelentős, 45% körüli jövedelememelkedés volt, és ez marha egyenlően is oszlott el.

„Whatever the reason for Japan’s very weak figures, this weighs down the rich world’s growth in the elephant curve. Similarly, then Soviet satellites like Bulgaria and Latvia show a massive decline in incomes between 1988 and the early 1990s, during the break-up of the Soviet Union. While many have performed well since then, their overall growth for these twenty years is poor because of that collapse. While these events were hugely significant, this drag on the rich world’s income growth over this period does not tell us much about the effects of Chinese manufacturing competition on British or American families, for example.”